vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hälsorådet

Hälsorådets uppgifter är att identifiera, stödja och förankra utvecklingsstrategier inom hälsofrämjande och sjukdomförebyggande perspektiv för patient och befolkning.

Region Östergötlands hälsoråd arbetar på uppdrag av regiondirektören och den utökade regionsledningen.

Uppdrag

Hälsorådets huvudsakliga syfte och mål är att identifiera, stödja och förankra utvecklingsstrategier inom de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven för patient och befolkning. Arbetet omfattar både det som sker inom den egna verksamheten samt i samverkan med andra aktörer.

Hälsorådets uppgift är också att vägleda, stödja och ge mandat till länsövergripande arbetsgrupper, utvecklingsprojekt samt kompetensutveckling inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Organisation

Hälsorådets sammansättning bygger på att hela hälso- och sjukvården ska vara representerad av de funktioner som direkt kan kopplas till genomförandeprocesser. Därutöver ingår hälsoprocessledare, samhällsmedicinare, HR, avtalsansvarig och patientrepresentant. Som sakkunniga deltar representanter från folkhälso- och statistikenheten och Linköpings universitet.

Sammankallande och ordförande är Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsdirektör.

Annica Öhrn, hälso- och sjukvårdsdirektör, ordförande

Maria Elgstrand, Verksamhetschef, Hälso och sjukvård

Linda Karlsson, Hälsoprocessledare, Hälsa- och vårdutveckling

Elin Glad, Hälsoprocessledare, Hälsa- och vårdutveckling

Christina Berggren, Enhetschef, Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten

Sara Birgersson, Folkhälsostrateg, Enheten för regional planering

Magdalena Hjertstedt, Hälsoutvecklare HR

Sofia Lindstrand, Specialist Socialmedicin och Hållbarhetsansvarig

Emira Bajric, Enhetschef, flyktingmedicinskt centrum

Sara Hjalmarsson, Patientrepresentant

Stefan Holmberg, Patientrepresentant

Sofie Drake af Hagelsrum, Kommunikatör, kommunikationsenheten

Vakant, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Hälso- och sjukvårdstrategiska enheten

Erik Ekblad, Utvecklingsansvarig närsjukvården östra Östergötland

Daniel Klockgärd, Utvecklingsansvarig, centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

Mårten Elfstrand, Utvecklingsansvarig, närsjukvården i centrala Östergötland

Sanja Halenius, Utvecklingsansvarig, närsjukvården i västra Östergötland

Vakant, Utvecklingsansvarig barn- och kvinnocentrum

Håkan Englund, Utvecklingsansvarig diagnostikcentrum

Helen Thorold Nylin, Tf Utvecklingsansvarig hjärtcentrum

Alva Miah, Utvecklingsansvarig medicincentrum

Mia Thun, Utvecklingsansvarig psykiatricentrum

Ulrika Talèus, Utvecklingsansvarig primärvårdscentrum

Sara Sepehri Rad, Utvecklingsansvarig sinnescentrum

Fereshta Jamshedi,Verksamhetschef, folktandvården

Ingrid Rystedt, LiU och Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten

Sammanträden och minnesanteckningar

Datum för sammanträden 2024

Torsdagen den 8 februari klockan 13.00-15.00, digitalt

Onsdagen den 29 maj klockan 13.00-15.00, digitalt

Torsdagen den 17 oktober klockan 13.00-16.00 i Sessionssalen Regionhuset

Torsdag 12 december klockan 13.00-15.00, digitalt