vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hälsorådet

Hälsorådets uppgifter är att identifiera, stödja och förankra utvecklingsstrategier inom hälsofrämjande och sjukdomförebyggande perspektiv för patient och befolkning.

Region Östergötlands hälsoråd arbetar på uppdrag av regiondirektören och den utökade regionsledningen.

Uppdrag

Hälsorådets huvudsakliga syfte och mål är att identifiera, stödja och förankra utvecklingsstrategier inom de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven för patient och befolkning. Arbetet omfattar både det som sker inom den egna verksamheten samt i samverkan med andra aktörer.

Hälsorådets uppgift är också att vägleda, stödja och ge mandat till länsövergripande arbetsgrupper, utvecklingsprojekt samt kompetensutveckling inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Organisation

Hälsorådets sammansättning bygger på att hela hälso- och sjukvården ska vara representerad av de funktioner som direkt kan kopplas till genomförandeprocesser. Därutöver ingår hälsoprocessledare, samhällsmedicinare, HR, avtalsansvarig och patientrepresentant. Som sakkunniga deltar representanter från folkhälso- och statistikenheten och Linköpings universitet.

Sammankallande och ordförande är Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsdirektör.

 • Annica Öhrn, hälso- och sjukvårdsdirektör, ordförande
 • Elin Glad, hälsoprocessledare, folkhälso- och statistikenheten
 • Linda Karlsson, hälsoprocessledare, folkhälso- och statistikenheten
 • Magdalena Hjertstedt, hälsoutvecklare, HR
 • Maria Elgstrand, verksamhetschef, folkhälso- och statistikenheten
 • Christina Berggren, enhetschef, folkhälso- och statistikenheten
 • Sofia Lindstrand, specialist socialmedicin, folkhälso- och statistikenheten
 • Ingrid Rydstedt, sakkunnig socialmedicin, folkhälso- och statistikenheten och Linköpings universitet
 • Anna Esmelöv, hälso- och sjukvårdsstrateg, hälso- och sjukvårdsenheten
 • Sofie Drake af Hagelsrum, kommunikatör, kommunikationsenheten
 • Sara Birgersson, strateg, enheten för samhällsplanering
 • Sara Hjalmarsson, patientrepresentant
 • Stefan Holmberg, patientrepresentant
 • Mia Thun, utvecklingsansvarig, barn- och kvinnocentrum
 • Daniel Klockgärd, utvecklingsansvarig, centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård tf
 • Håkan Englund, utvecklingsansvarig, diagnostikcentrum
 • Ann Rimås, utvecklingsansvarig, hjärtcentrum
 • Alva Miah, utvecklingsansvarig, medicincentrum
 • Sanja Halénius, utvecklingsansvarig, närsjukvården i västra Östergötland
 • Mårten Elfström, utvecklingsansvarig, närsjukvården i centrala Östergötland
 • Erik Ekblad, utvecklingsansvarig, närsjukvården i östra Östergötland
 • Anida Elik, utvecklingsansvarig, psykiatricentrum tf
 • Ulrika Taléus, utvecklingsansvarig, primärvårdcentrum
 • Sara Sepehri Rad, utvecklingsansvarig, sinnescentrum
 • Emira Bajric, enhetschef, flyktingmedicinskt centrum
 • Kerstin Gustafsson, verksamhetschef, folktandvården

Sammanträden och minnesanteckningar

 • Torsdagen den 8 februari klockan 13.00-15.00, digitalt
 • Onsdagen den 29 maj klockan 13.00-15.00, digitalt
 • Torsdagen den 17 oktober klockan 13.00-16.00 i Sessionssalen Regionhuset
 • Torsdag 12 december klockan 13.00-15.00, digitalt

Hälsoråd den 8 februari 2024:

Hälsoråd den 29 november 2023:

Hälsoråd den 18 oktober 2023:

Hälsoråd den 6 september 2023:

Hälsoråd den 13 juni 2023:

Hälsoråd den 26 april 2023

Hälsoråd den 2 februari 2023:

Sekreterare för Hälsorådet är regionens hälsoprocessledare. Om du är intresserad av tidigare års mötesdokumentation eller har några frågor går det bra att mejla till dem.

Elin Glad, hälsoprocessledare
E-post: elin.glad@regionostergotland.se

Linda Karlsson, hälsoprocessledare
E-post: linda.ev.karlsson@regionostergotland.se