vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Regionalt biobankscentrum Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt biobankscentrum (RBC) är ett kompetens- och servicecentrum för alla verksamheter inom Sydöstra sjukvårdsregionen berörda av biobankslagen.

Regionalt biobankscentrums huvuduppgifter är:

  • Ansvara för sjukvårdsregionens del av Svenska biobanksregistret (SBR)
  • Vara kontaktlänk mot Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
  • Kvalitetsarbete
  • Kunskapsförmedling till personal, biobanksansvariga och forskare
  • Information till patienter och allmänhet
  • Rådgivning och besvarande av frågor som rör upprättande av biobanksavtal, villkor och regelverk för tillgång till prov för forskning och klinisk prövning
  • Handlägga ändringar och kompletteringar av befintliga avtal enligt multicenterprincipen som är etikgodkända av Etikprövningsmyndigheten
  • Sjukvårdsregionens representant i Biobank Sveriges beredningsgrupp

Digital frågestund

Biobank Sverige bjuder in till en ny digital frågestund om den nya biobankslagen. Fokus för dagen är Socialstyrelsens nya föreskrifter och hur det påverkar implementeringen av nya biobankslagen – 24 september klockan 12.00-13.00.

Mer information:
Frågestund biobankslagen (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.

Verksamhet och organisation

Regionalt biobankscentrum inrättades hösten 2004 av Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland som en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen vars uppdrag och ekonomi regleras genom en regional överenskommelse. Organisatoriskt och lokalmässigt är verksamheten placerad vid Regionalt Cancercentrum sydöst i Linköping.

Regionalt Cancercentrum sydöst (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Regionalt biobankscentrum är ett serviceorgan för alla verksamheter inom Sydöstra sjukvårdsregionen berörda av biobankslagen, t.ex. biobankssamordnarna i Jönköping och Kalmar, biobanksansvariga, patienter, allmänhet, sjukvårdspersonal, forskare och huvudmän. Vi är också behjälpliga för alla verksamheter berörda av vävnadslagen inom Region Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen. Här finns sjukvårdsregional vävnadssamordnare.

På RBC finns även Biobank Östergötland, SoS Regnr 1, som utgör hälso- och sjukvården i Region Östergötlands gemensamma resurs för biobankade prover från vård och behandling och forskningsprojekt, samt är en tillgång för regional, nationell och internationell klinisk och epidemiologisk forskning.

Regionalt biobanksråd

För samråd angående planering och styrning av verksamheten finns ett regionalt biobanksråd med två representanter per region och en representant för Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Region Jönköpings län

Jeanette Karlsmo
E-post: jeanette.karlsmo@rjl.se

Annika Magndal
E-post: annika.magndal@rjl.se

Region Kalmar län

Fredrik Enlund
E-post: fredrik.enlund@regionkalmar.se

Cecilia Leitet
E-post: cecilia.leitet@regionkalmar.se

Linnéa Nilsson
E-post: linnea.nilsson2@regionkalmar.se

Region Östergötland

Erik Lundqvist
E-post: erik.j.lundqvist@regionostergotland.se

Srinivas Uppugunduri
E-post: srinivas.uppugunduri@regionostergotland.se

Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Carl Johan Östgren
E-post: carl.johan.ostgren@liu.se

Kontakt

E-post: RbcSydostra@regionostergotland.se
Postadress:
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Besöksadress:
Kungsgatan 23, Linköping

Kontaktpersoner Regionalt biobankscentrum