vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Medicinsk diagnostik

Medicinsk diagnostik är ett brett område och rymmer laboratoriemedicin samt bild- och funktionsmedicin. Det nationella programområdet kompletteras med regionala- och lokala programområden.

Det nationella programområdet (NPO) inom Medicinsk diagnostik har huvudansvaret för följande kunskapsområden: mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, radiologi, nuklearmedicin, transfusionsmedicin, klinisk immunologi, klinisk genetik samt klinisk patologi och cytologi.

Det regionala programområdet (RPO) i Sydöstra sjukvårdsregionen omfattar Region Östergötland, Region Jönköpings län samt Region Kalmar län. RPO ansvarar för ovan kunskapsområden på regional nivå.

Inom Östergötland ligger ansvaret för ovanstående kunskapsområden för närvarande hos respektive verksamhet då vi ännu inte har infört lokala programområden (LPO).

Lokalt i Region Östergötland inkluderas kunskapsstöd för Medicinsk strålningsfysik där Strålsäkerhet och MR-säkerhet är centrala delar.