vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Patientinformation

Regionövergripande patientinformation att beställa eller skriva ut. Tryck beställs från Region Östergötlands upphandlade tryckeri. Materialet är kostnadsfritt om det ingår i basutbudet, annars bekostar ni det själva.

Senast uppdaterad