vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kunskapsstöd

På sidorna för kunskapsstöd hittar du nationellt kliniskt kunskapsstöd och regionala riktlinjer. Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. 

På webbplatsen används också andra nationella källor som Vårdhandboken och Rikshandboken för barnhälsovård. Där det saknas nationellt kunskapsstöd visas regionala riktlinjer.

För att region- och verksamhetsspecifika styrdokument ska kunna visas under kunskapsstödet på vårdgivarwebben ska de:

  • Komplettera det nationellt framtagna kunskapsstödet inom området
  • Omfatta aktuell vård inom hela regionen.
  • Ha en bestämd giltighetstid.
  • Ha en ansvarig godkännare med beslutsmandat inom regionen.
  • Vara tillgängliga för alla, medarbetare hos Region Östergötland men även externa aktörer
  • Uppfylla lagkrav kring tillgänglighet och GDPR

Beslut om kriterier för kunskapsstöd på Region Östergötlands vårdgivarwebb Pdf, 929.9 kB.

Om Region Östergötlands vårdgivarwebb

Östgötafakta

Det som tidigare benämndes som Östgötafakta ersätts och går in det nationella kunskapsstödet från Nationellt kliniskt kunskapsstöd och hittas under respektive vårdområde här under Kunskapsstöd. Övrig primärvårdsrelaterad information som funnits under Östgöta fakta finner du under Primärvård.

Arbete pågår! Webbplatsen fylls på med mer innehåll kontinuerligt.

Senast uppdaterad