vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kunskapsstöd

På sidorna för kunskapsstöd hittar du nationellt kliniskt kunskapsstöd och regionala riktlinjer. Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. 

På webbplatsen används också andra nationella källor som Vårdhandboken och Rikshandboken för barnhälsovård. Där det saknas nationellt kunskapsstöd visas regionala riktlinjer.

För att region- och verksamhetsspecifika styrdokument ska kunna visas under kunskapsstödet på vårdgivarwebben ska de:

  • Komplettera det nationellt framtagna kunskapsstödet inom området
  • Omfatta aktuell vård inom hela regionen.
  • Ha en bestämd giltighetstid.
  • Ha en ansvarig godkännare med beslutsmandat inom regionen.
  • Vara tillgängliga för alla, medarbetare hos Region Östergötland men även externa aktörer
  • Uppfylla lagkrav kring tillgänglighet och GDPR

Beslut om kriterier för kunskapsstöd på Region Östergötlands vårdgivarwebb Pdf, 929.9 kB.

Om Region Östergötlands vårdgivarwebb

Vårdhandboken

I nationella vårdhandboken hittar du som arbetar med vård och omsorg i landets kommuner och regioner kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och metodstöd i ditt vårdgivande arbete. Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet) kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. Resurser kan användas effektivare genom ett minskat behov av att utarbeta lokala riktlinjer/PM, rutiner och arbetsmetoder. Den nationella vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor.

Vårdhandboken Länk till annan webbplats.

Rikshandboken för barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård är ett nationellt metod- och kunskapsstöd för professionen och innehåller metoder och riktlinjer för svensk barnhälsovård samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling. Syftet med den nationella rikshandboken för barnhälsovård är att ge förutsättningar för en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet i hela Sverige.

Rikshandboken för barnhälsovård Länk till annan webbplats.

Östgötafakta

Det som tidigare benämndes som Östgötafakta ersätts och går in det nationella kunskapsstödet från Nationellt kliniskt kunskapsstöd och hittas under respektive vårdområde här under Kunskapsstöd. Övrig primärvårdsrelaterad information som funnits under Östgötafakta finns nu under rubriken Primärvård.

Kunskapsstöd Primärvård