vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Sjukvårdsregionalt samarbete

I Sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland för att främja hälsa och tillgodose en dryg miljon invånares behov av hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Samarbetet ska även bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i de tre regionerna.

Sydöstra sjukvårdsregionen har i 2023 års överenskommelse om samverkan och vård beslutat att öka det gemensamma arbetet inom sex områden:

  • Ledning och styrning
  • Patientens egenkraft och samskapande
  • Kunskapsstyrning
  • Långsiktig och hållbar arbetsfördelning
  • Inget dubbelarbete
  • Attrahera och utveckla kompetenser

Läs mer på Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Annica Öhrn
Annica ÖhrnHälso- och Sjukvårdsdirektör