vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avtal och överenskommelser om hälso- och sjukvård

På dessa sidor återfinns Hälso- och sjukvårdsnämndens överenskommelse med Region Östergötlands egen verksamhet samt avtal med privata vårdgivarna. Utöver de avtal som redovisas här finns det av vårdverksamheten upphandlade underleverantörer av vård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kan utifrån kommunallagen (2017:725) välja att teckna avtal med privata leverantörer. Avtal med de privata vårdgivarna är tecknade antingen utifrån lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) eller lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF.

Hälso- och sjukvårdsnämndens överenskommelse med Region Östergötlands egen verksamhet

Överenskommelse om uppdrag mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och produktionsenheten för hälso- och sjukvård (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdens villkor 2023 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.