vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdval (LoV)

Hälso- och sjukvårdsnämnden kan välja att införa valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården utifrån lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), vilket kallas vårdval. Vårdval inom primärvård är obligatoriskt. Valfriheten innebär fri etablering av utförare, att patienten kan välja och välja om utförare, samt att ersättningen till utföraren följer patientens val.

Vårdval inom Region Östergötland är en kvalitetsstämpel som visar att auktoriserade mottagningar uppfyller krav i enlighet med en regelbok. Det finns både regiondrivna och privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Östergötland för vård enligt lag om valfrihetssystem. Avtalen i vårdval löper tillsvidare, det vill säga de är inte tidsbegränsade och nya leverantörer kan tillkomma kontinuerligt.

Alla mottagningar inom vårdvalen har sinsemellan samma avgifter och erbjuder likvärdig vård med bedömning, utredning, behandling, utprovning av hjälpmedel och uppföljning.

Inom Region Östergötland finns vårdval inom primärvård, primär hörselrehabilitering öppen specialiserad hudsjukvård och öppen specialiserad ögonsjukvård.

För mera information om respektive vårdval se aktuell undersida.