vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

IT-tjänster och åtkomst för andra vårdgivare

Här finns information om IT-tjänster, IT-system och åtkomst till IT för privata vårdgivare och kommuner.

Åtkomst till IT

För att kunna erbjuda en konkurrensneutral god och säker vård samt att underlätta kontakter i vårdkedjan mellan Region Östergötland och privata vårdgivare/kommuner, erbjuder Region Östergötland två alternativ för åtkomst till IT-system beroende behovet.

Om leverantören har egen nätleverantör rekommenderas användning av Region Östergötlands tjänst för fjärråtkomst. Leverantören använder egen datorutrustning och ansluter till Region Östergötland via ett så kallat virtuellt skrivbord. För inloggning och användandet av IT-systemen i tjänsten för fjärråtkomst krävs ett personligt användarkonto samt e-tjänstekort.

  • Åtkomliga IT-system:
  • Journalportalen med vårdapplikationer samt befolkningsklient.
  • Nationella tjänster samt 1177 e-tjänster.

Kostnad för tjänsten utgörs av licenskostnader för den tekniska IT-lösning som Region Östergötland förvaltar för fjärråtkomst, den debiteras per användare och månad.

Om tjänsten för fjärråtkomst ej är tillräcklig utifrån leverantörens behov kan leverantören använda tjänsten kallad full IT-infrastruktur. Det innebär att Region Östergötland tillhandahåller grundläggande IT-infrastruktur som till exempel nätverk, internet-förbindelse samt att leverantören hyr IT-utrustning som datorer, skärmar, skrivare med mera av Region Östergötland.

Tjänsten med full IT-infrastruktur möjliggör att leverantören kan få tillgång till IT-system och tjänster på samma sätt som verksamheter inom Region Östergötland.

Kostnad för tjänsten debiteras för hyra av vald IT-utrustning och tjänster, per månad.

Inloggning fjärråtkomst

Region Östergötlands tjänst för distansåtkomst kräver att du har en Citrix-klient på din dator.

Använd följande länk för att ladda ner Citrix-klienten (Citrix Workspace app):

Ladda ner Citrix-klienten Länk till annan webbplats.

Efter att du installerat Citrix-klienten på din dator följer du länk utifrån inloggningssätt:

FAS (för användare med SITHS-kort + PIN-kod) Länk till annan webbplats.

CAP (för användare med Distans-ID) Länk till annan webbplats.

Tänk på att kontinuerligt uppdatera Citrix-klinten. Detta görs via samma länk som nedladdning.

Prislista för IT-utrustning och tjänster

Hyreskostnader per månad för tjänster och IT-utrustning finns angivna i prislistan som revideras årligen.

Kontakta Stöd och service vid behov av att se prislistan.

Kontakt

Stöd och service, Region Östergötlands support.

Telefon: 010-103 60 00

Relaterad information