vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Privera

Privera är Region Östergötlands administrativa system för beräkning och utbetalning av ersättning till privata vårdgivare i Östergötland.

Om Privera

Systemet medför även att basinformation från privata vårdgivare kan adderas till regionens vårddatalager. I vårddatalagret samlas information om all vård som regionens vårdgivare utför.

Indata till Privera utgörs av grundinformation om varje patientkontakt som vårdgivaren har.

Leverantör med avtal med Region Östergötland ska lämna information till regionen i enlighet med vad som är överenskommet i avtalet. Ersättningsunderlaget skickas in via Priveras hemsida. Där kan leverantören också kontrollera sina inlevererade uppgifter, godkänna utbetalningsunderlag, rätta felaktigheter m m. Om underlag har skickats in före den 5:e i månaden, sker utbetalning kring den 12:e i månaden.

Kontakt

Om något är oklart eller annan information önskas kontakta oss då via mejl: privera@regionostergotland.se

Lämna datafil

De flesta leverantörer av de journal-/kassasystem som vårdgivarna använder idag har redan utvecklat en funktion i systemet som tar fram den datafil som ska skickas till Region Östergötland. Denna datafil kallas Visit-filen och innehåller den basinformation som är nödvändig. Installationen av denna funktion är relativt enkel.

Kontakta din leverantör av ditt journal-/kassasystem. Region Östergötland har redan varit i kontakt med de flesta leverantörer av sådana system. (se Exempel på leverantörer av journal-/kassasystem nedan)

Filen som vårdgivaren får från sitt journal/kassasystem laddas upp via denna hemsida. För att kunna logga in krävs en användarbehörighet Pdf, 30.4 kB. i Privera.

Successivt vill Region Östergötland att öppenvårdsfilen som även innehåller diagnosinformation, används vid inrapportering i Privera. Detta för att få samma informationsunderlag från externa leverantörer som från Region Östergötlands egna leverantörer i vårddatalagret.

De flesta leverantörer av de journal-/kassasystem som vårdgivarna använder har utvecklat en funktion i systemet som tar fram den datafil som ska skickas till Region Östergötland. Denna datafil kallas Visit-filen och innehåller den basinformation som är nödvändig. Installationen av denna funktion är relativt enkel.
Kontakta din leverantör av ditt journal-/kassasystem. Region Östergötland har kontakt med de flesta leverantörer av sådana system.

Här följer exempel på några vanliga journal-/kassasystem:

File it! (www.vektor.se Länk till annan webbplats.)

Journalonline (www.journalonline.se Länk till annan webbplats.)

Medidoc (www.medidoc.se Länk till annan webbplats.)

Profdoc (www.profdoc.se Länk till annan webbplats.)

REHAB II (www.rehabinfo.se Länk till annan webbplats.)

WinEazy, LT Eazy (www.rixdata.se Länk till annan webbplats.)

Clinicbuddy (www.clinicbuddy.se Länk till annan webbplats.)

Hano (www.hano.se Länk till annan webbplats.)

Observera att detta endast är exempel och att det finns många andra leverantörer som har system som kan leverera en visitfil till Privera.