vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Specialiserings­tjänst­göring (ST) i Östergötland

Region Östergötland har cirka 550 anställda ST-läkare, på sjukhus och i primärvården. Alla ST-läkare i Region Östergötland har en individuell utvecklingsplan som noggrant beskriver hur deras tjänstgöring och teoretiska utbildning ska se ut.

I ST finns både medicinska kompetensmål och kompetensmål inom exempelvis kommunikation, ledarskap och vetenskap. Det finns också särskilda utvecklingsprogram för dem som vill satsa på chefskap och pedagogik.

ST-läkarna i Östergötland går många olika kurser och utbildningar. Det går att välja lokalt arrangerade kurser inom allt från forskningsmetodik till patientkommunikation och etik. Det finns också möjlighet att söka kurser i andra delar av landet, och världen, när det finns behov av det.

När man gör sin ST i Östergötland kan man räkna med ett brett stöd på sin väg mot att bli specialistläkare. ST-handledarna går en särskild utbildning där de ökar sin kunskap om ST och får träna på pedagogiska redskap för sin handledning. Region Östergötlands ST-barometer visar att ST-läkarna är nöjda. Fler än 9 av 10 rekommenderar sina kliniker för ST.

BT – en del av ST

Sedan den 1 juli 2021 är bastjänstgöringen (BT) en del av specialiseringstjänstgöringen och genomförs inom ramen för ST, senast två år från det att man startat sin ST. Det vanligaste är att ST inleds med BT som är gemensamt för alla specialiteter. BT fokuserar på att fördjupa kliniska kunskaper och förmåga till självständigt medicinskt beslutsfattande.

BT är ett intensivt målstyrt utbildningsprogram på cirka tolv månader och består av fyra delar: introduktion (1 månad), akut sjukvård (4 månader), primärvård (4 månader) och psykiatri (3 månader). Under tiden behåller ST-läkaren sin huvudhandledare och följer en utbildningsplan med stöd av ST- och BT-kansliet.

Man är fortsatt anställd i sin ordinarie verksamhet och under BT-tiden finns inte utrymme att söka några andra ST-utbildningar/kurser på grund av Socialstyrelsens krav på tjänstgöringstid och dokumentation av mål.

Kontakt

Sara KinertÖvergripande ST/BT-studierektor och enhetschef