vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Forskningstid under ST

För dig som ST-läkare i Region Östergötland finns olika möjligheter till finansiering av forskning, beroende på var i den vetenskapliga kompetensutvecklingen du befinner dig.

För alla ST-läkare

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för ST ska ett individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer ingå i specialiseringstjänstgöringen. Region Östergötlands ledningsgrupp rekommenderar därför att alla ST-läkare erbjuds tio veckor som finansieras av klinikmedel och som bör innefatta:

  • Introduktionskurs i forskningsmetodik och kvalitetsarbete eller motsvarande
  • Genomförande av det skriftliga arbetet

Forskningstid vid ST-tjänst

För att stärka den kliniska forskningen inom Region Östergötland finns det möjlighet för forskarstuderande och disputerade ST-läkare att söka forskningstid i form av forskningsveckor.

Utlysning

ST-kansliet Region Östergötland utlyser medel för forskningstid vid ST-tjänst en gång per år.

Utlysningsperiod: 22 februari–1 juni kl. 23.59.

Ansök om forskningstid (researchweb.org) Länk till annan webbplats.

Beslut om fördelning av medel fattas vanligen i september. Beviljade medel är tillgängliga från och med den 1 januari efterföljande år och är bundna till den enskilde forskaren och till året de är tilldelade för.

Vem kan söka forskningstid?

Du som söker medel för forskningstid vid ST-tjänst ska

  • ha en anställning som ST-läkare, enligt anställningsavtal, inom Region Östergötland vid tidpunkten för uttag av medel
  • vara registrerad doktorand eller vara disputerad vid ansökningstillfället.