vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

ST-kurser och utbildningar

För dig som ST-läkare finns en rad kurser och utbildningar för den teoretiska delen av din specialiseringstjänstgöring. Du anmäler dig till kurserna i Kompetensportalen.

Alla kurser är inte obligatoriska för alla ST-läkare, följ målbeskrivningen för din specialitet och diskutera med din handledare och studierektor. En kurs kan vara givande och lämplig för dig att delta i, även om den inte är obligatorisk. Det finns också möjlighet att gå någon kurs utanför Region Östergötland för att knyta kontakter och jämföra ST-utbildningen nationellt.

ST-läkare anställda utanför Region Östergötland erbjuds att delta på regionens kurser till en kursavgift, i mån av plats.

Kurser för ST-läkare

Juridik för ST-läkare (SOSFS 2015:8 delmål a6)

Etik för ST-läkare (SOSFS 2015:8 delmål a2/HSLF-FS 2021:8 Sta4)

Grundläggande forskningsmetodik för ST-läkare (SOSFS 2015:8 delmål a5/HSLF-FS 2021:8 Sta3)

ST-introduktion för ST-läkare tillsammans med handledare, inklusive handledarutbildning för ST-läkare och uppdatering för handledare (SOSFS 2015:8 delmål a1/HSLF-FS Sta6)

Patientkommunikation för ST-läkare (SOSFS 2015:8 delmål b1, b2/HSLF-FS STb1, STb2)

Klinisk ledarskapsutbildning för ST-läkare (SOSFS 2015:8 delmål a1 och a6 / HSLF-FS 2021:8 STa1 och STa5)

Läkemedelskurs för ST-läkare (SOSFS 2015:8 delmål b3)

Palliativ vård vid livets slut för ST-läkare (SOSFS 2015:8 delmål b5/HSLF-FS STb4)

Grundläggande handledarutbildning för ST-handledare (SOSFS 2015:8 delmål a1/HSLF-FS 2021:8 STa6)

Studierektorsutbildning

Inom parentes visas vilken förordning som uppfylls.

Förslag till kursplan

Tidigt i ST: ST-intro

År 1-2: Vetenskapligt förhållningssätt, Läkemedel, Etik

År 2-3: Patientkommunikation, Palliativ kurs, Juridik

År 3-4: Ledarskapskurs, handledarkurs (För de som missat på ST-intro och tidigare ST-LIV)

År 5: Helst bör a- och b-delmålskurser vara avklarade innan det sista året, men kan användas som ”buffertår” i fall man inte hunnit gå någon av kurserna tidigare

Kursregler

Nedanstående regler gäller för Region Östergötlands kurser för ST-läkare. Vid särskilda skäl till frånvaro eller försenad komplettering kan undantag övervägas.

Avbokning

Det är viktigt att du verkligen kommer när du har fått plats på en kurs. Avboka dig i god tid om det ändå är nödvändigt. Kurserna är kraftigt subventionerade från ST-kansliet för anställda i Region Östergötland, men vid uteblivet deltagande som inte avanmälts eller beror på sjukdom, debiteras kurskostnaden på kliniken.

Frånvaro

  • Full närvaro krävs för att uppnå godkänt på kursen.
  • I mycket särskilda undantagsfall kan, efter överenskommelse mellan ST och kursledare, kortare frånvaro godkännas. Det sker dock mycket restriktivt.
  • Vid sådan frånvaro ska kursmoment som missats kompletteras inom ett år.
  • Om komplettering inte skett inom ett år, blir deltagaren underkänd och kursen får göras om i mån av plats.

Komplettering av examinerande uppgift

  • Kursuppgift ska genomföras/lämnas in i angiven tid.
  • Om deltagaren på grund av brister ombeds komplettera sin skriftliga uppgift, ska det ske inom en månad.
  • Om deltagaren inte kompletterar i tid, blir deltagaren underkänd.
  • Om kompletteringen blir underkänd får deltagaren gå om hela kursen.

Pretest (obligatorisk uppgift inför kursstart)

Om kursen innehåller en obligatorisk pretest måste deltagaren vara godkänd på pretestet före kursstart, annars förlorar deltagaren sin kursplats.

Kontakt

Carola EktanderUtbildningsadministratörST-/BT-kansliet
Danijel O´RourkeBiträdande övergripande studierektorST/BT-kansliet