vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hitta vård och kontaktkort på 1177

Här finns information om mottagningarnas sidor under Hitta vård på 1177.se, både för dig som redan arbetar med informationen och för dig som vill förstå och kunna påverka innehållet om din mottagning eller verksamhet.

Kontaktkort på 1177.se – mottagningens sida

Ett kontaktkort är en mottagnings sida med kontaktuppgifter, e-tjänster och övrig information.

Sök fram kontaktkort på 1177.se under rubriken Hitta vård (1177.se) Länk till annan webbplats..

Det som syns på ett kontaktkort hämtas från tre källor:

 1. HSA-katalogen
 2. Kontaktkortsadmin (KKA)
 3. Personalverktyget 1177 e-tjänster

HSA-katalogen

Vissa kontaktuppgifter som visas på ett kontaktkort hämtas från HSA-katalogen. Informationen ändras av den aktuella mottagningens kontaktkortsadministratör. Behöver du hjälp med publicering kan du kontakta 1177-redaktionen via mejl:

1177.se_ostergotland@regionostergotland.se.

Dessa delar administreras i HSA:

 • Tillfällig information (visas som en gul ruta högst upp på kontaktkortet)
 • Om oss
 • Kontaktuppgifter
 • Öppettider
 • Relaterade enheter

Kontaktkortsadmin (KKA)

Informationen på kontaktkortet kan även kompletteras med information från kontaktkortsadmin.

Kontaktkortsadmin (kka.1177.se) Länk till annan webbplats..

Det är mottagningens kontaktkortsadministratör som gör ändringarna. Behöver du hjälp kan du kontakta 1177-redaktionen via mejl:

1177.se_ostergotland@regionostergotland.se.

Dessa delar administreras i KKA:

 • Vårt utbud
 • Aktuellt
 • Läs mer
 • Så söker du vård hos oss
 • Ditt besök hos oss
 • Egna e-tjänster som inte har en koppling till 1177/Inera, exempelvis Synpunkter och klagomål

Personalverktyget 1177 e-tjänster

I personalverktyget för 1177 e-tjänster registrerar du e-tjänster som har en koppling till 1177/Inera. Dessa visas sedan upp på kontaktkortet. Om du behöver hjälp kontakta e-hälsa via e-post:

ehalsa@regionostergotland.se.

Information på kontaktkort eller i en 1177-artikel?

Är du osäker på om patientinformationen ska finnas på kontaktkortet eller i en artikel på 1177.se? Hör av dig till kommunikationsenhetens 1177-redaktion via e-post:

1177.se_ostergotland@regionostergotland.se

Ändra information på kontaktkort

Det är enhetens kontaktkortsadministratör(er) som ändrar information på kontaktkorten på 1177.se.

Uppdragsbeskrivning för kontaktkortsadministratörer Pdf, 112.2 kB.

Vissa mindre privata vårdgivare har ingen kontaktkortsadministratör. Är du en privat vårdgivare som saknar kontaktkortsadministratör kan du mejla önskemål om ändringar till e-post:

1177.se_Ostergotland@regionostergotland.se

Ändringarna kan gälla synpunkter på textinnehåll, faktafel eller synpunkter på e-tjänster. Synpunkterna kan komma från invånare, medarbetare eller 1177-redaktionen.

När en enhet med patientkontakt skapas inom Region Östergötland behöver enheten få ett kontaktkort. På samma sätt gäller att om en enhet försvinner inom Region Östergötland behöver kontaktkortet tas bort. När en enhet skapas eller försvinner är det verksamhetsansvarigs ansvar att verksamheten syns på rätt sätt på 1177.se.

Skapa kontaktkort

 1. Om verksamheten finns i HSA kontaktar du 1177.se_Ostergotland@regionostergotland.se för att aktivera kontaktkortet. Om verksamheten inte finns i HSA kontaktar du hsa-katalogen@regionostergotland.se för att kontrollera att det finns IT-avtal med Region Östergötland. Det krävs avtal för att verksamheten ska finnas i HSA. HSA-förvaltningen hjälper till med behörighet till de olika verktygen som används.

 2. 1177-redaktionen kontaktar ehalsa@regionostergotland.se när kontaktkortet är aktiverat och ber dem komplettera med e-tjänster.

Så länge ett kontaktkort inte är aktiverat är det inte synligt på 1177.se. Det är endast 1177-redaktionen som kan aktivera kontaktkort.

En vårdenhet som försvinner som helhet behöver få sitt kontaktkort avaktiverat. Ett kontaktkort kan också behöva tas bort från 1177.se trots att enheten finns kvar. Kontakta 1177.se_Ostergotland@regionostergotland.se för att inaktivera kontaktkort så de inte längre är synliga på 1177.se. 1177-redaktionen kontaktar sedan ehalsa@regionostergotland.se för att inaktivera verksamhetens e-tjänster.

HSA-katalogen i Region Östergötland är källan för vårdenheternas namn på 1177.se. Det innebär att enheten måste ha samma namn i HSA som på kontaktkortet.

Ändringar av enheternas namn i HSA beställs av ekonomer på kliniken eller vårdcentralen som det gäller. Det är Region Östergötlands namnsättningsråd som fattar beslut om namnsättning och byte av namn på verksamheter som har invånar- och patientkontakt. Skicka frågor och önskemål om namnsättning till namnsättningsrådet via e-post:

kommunikation@regionostergotland.se

Kontakta den som är kontaktkortsadministratör när det nya enhetsnamnet visas på 1177.se för att se över annat innehåll på kontaktkortet som kan behöva ändras i och med namnändringen. Läs mer om vad som gäller vid namnsättning av enheter i Region Östergötland i Riktlinjen för namnsättning av enheter.

Namnsättning av enheter - riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Relaterad information