vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Bastjänstgöring (BT)

Bastjänstgöring är en del av specialisttjänstgöring och ger dig som läkare möjlighet att fördjupa och öka dina kliniska och allmänna färdigheter inom läkaryrket.

Om bastjänstgöring

Bastjänstgöring är en integrerad del av läkarens specialisttjänstgöring, med fokus på att stärka och fördjupa kliniska och medicinska kunskaper för ökad självständighet. Syfte är att se till att alla legitimerade läkare, oavsett utbildningsbakgrund, får en likvärdig introduktion till hälso-och sjukvård i Sverige.

Idag ska endast personer som är utbildade utomlands och som inte har gjort svensk allmäntjänstgöring gå BT-programmet. Från hösten 2027 kommer BT-programmet ersätta AT för svenska läkarstudenter.

Nya regler för läkares ST inklusive BT (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

BT-programmet

BT-programmet är normalt 12 månader och ska genomföras inom två år från att läkaren har påbörjat sin specialistutbildning. BT-programmet innehåller delar som kommunikation, samarbete, ledarskap och vetenskapligt förhållningssätt. BT-programmet kan antingen integreras i en ST-utbildning eller göras separat med 12 månaders anställning på ST- och BT-kansliet.

BT-programmets olika delar

Under programmet får läkaren regelbunden handledning och ett individuellt utbildningsprogram. BT-programmet är målstyrt och inkluderar följande obligatoriska placeringar:

Placering

Omfattning

Introduktion

4 veckor (fördelat under BT-programmet)

Akut sjukvård

4 månader

Primärvård

4 månader

Psykiatri

3 månader

Integrerat BT-program

Läkaren får en individuell utbildningsplan som tas fram i samarbete med ST- och BT-kansliet och behöver inte ordna med sina egna placeringar, det ansvarar kansliet för.

Läkaren ska heller inte delta i andra kurser inom ST. Detta på grund av Socialstyrelsens krav på tjänstgöringstid, men också för att läkaren ska ha goda förutsättningar att klara av BT-programmet och bli godkänd.

Det är vanligt att specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) med integrerad bastjänstgöring (BT) inleds med en visstidsanställning på tre till sex månader. För att säkerställa att läkaren uppfyller kraven för rekrytering. Lediga ST-tjänster annonseras på samma sätt som anda lediga tjänster i regionen.

Lediga jobb i Region Östergötland (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Ansökningsprocess

När läkaren har bedömts uppnå de nödvändiga kvalifikationerna ska verksamhetschefen informera ST- och BT-kansliet om att en plats för BT önskas. I samband ska ett sjukvårdsbaserat språktest från International Office beställas. Dessutom ska verksamhetschefen och handledaren bifoga varsitt rekommendationsbrev i anmälan. När kansliet har mottagit anmälan, svarar de verksamhetschefen med en länk till Varbi. Medarbetaren ansöker om tjänsten och bifogar de efterfrågade bilagorna och dokumenten. Sedan begärs referenser via Refapp.

BT - bastjänstgöring för läkare Länk till annan webbplats.

Verksamheten rekryterar själva till dessa tjänster vid behov. Läkaren är alltså anställd i verksamheten under BT-programmet. Under tjänstgöringstiden har ST- och BT-kansliet utbildningsansvaret för läkaren tillsammans med utpekad huvudhandledare.

Inför starten av specialisttjänstgöring upprättas ett anställningsavtal för en tillsvidareanställning som "ST med integrerad BT". Detta avtal måste vara giltigt senast dagen då BT-programmet påbörjas.

Region Östergötlands krav inför rekrytering till ST med integrerad BT Länk till annan webbplats.

Separerat BT-program

Region Östergötland erbjuder även ett fåtal fristående BT-tjänster. Även kallar separerad bastjänstgöring eller separat BT-program. Läkaren får då en tidsbegränsad anställning om 12 månader på ST-och BT-kansliet.

Fristående BT-tjänster annonseras på samma sätt som andra lediga tjänster inom Region Östergötland.

Lediga jobb i Region Östergötland (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sara KinertÖvergripande ST/BT-studierektor och enhetschef
Caroline BrunngårdUtbildningssamordnareBT-kansliet