vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nutrition

Nutritionsområdet omfattar vanlig mat, kosttillägg, enteral och parenteral nutrition. Mat- och näringsbehandling ska ingå som en del av den medicinska behandlingen och uppmärksammas både före, under och efter sjukhusvistelsen.

Att identifiera och behandla sjukdomsrelaterad undernäring samt förebygga ohälsosamma matvanor är viktiga delar i Region Östergötlands nutritionsarbete.