vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nutritionskommittén

Nutritionskommittén verkar för ökad kunskap om nutrition i Region Östergötland och är till för alla som arbetar i vården.

Nutritionskommittén arbetar med att:

  • bevaka och sprida kunskap
  • verka för gemensamma riktlinjer och arbetssätt med kommunerna
  • initiera och medverka i övergripande utvecklingsarbeten
  • sätta mål för, följa och utvärdera arbetet med nutrition i Region Östergötland
  • samverka med aktörer som kommuner, sydöstra sjukvårdsregionen och andra regioner.

Nutritionskommittén består av representation från:

  • Regionens alla länsdelar samt olika vårdformer
  • Kommunerna genom medicinsk ansvarig sjuksköterska
  • Regionledningskontoret
  • Hälso-och sjukvårdens stab

Sammanträden

Nutritionskommittén träffas varannan månad.