vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Våld i nära relationer - samordnare

Region Östergötlands samordnare för våld i nära relationer fungerar som kunskapsstöd för medarbetare. I uppdraget ingår bland annat att genomföra kompetenshöjande insatser, ge råd och stöd och att samverka med kommuner, länsstyrelse och nationella aktörer.

Kontakta oss gärna om ni som medarbetare eller verksamhet har frågor eller behöver stöd. I uppdraget som samordnare kan vi bidra med:

  • rådgivning
  • handledning
  • stöd i att ta fram lokala rutiner för er verksamhet
  • kunskapsspridning på arbetsplatsträffar och andra möten
  • samverkan med andra aktörer.

Filmer och diskussion - Att fråga om våld i nära relationer

Det här materialet är tänkt att användas på APT (arbetsplatsträff) eller liknande för att belysa tema våld i nära relationer. Filmerna är mellan två och tre minuter långa och berör följande patientmöten:

  • Att ställa frågor om våld på vårdcentralen
  • Att motivera till fortsatta vårdkontakter på vårdcentralen
  • Äldre kvinna inneliggande på sjukhus
  • Kränkningar i vården

Till varje film finns en handledning med diskussionsfrågor.

Filmer - Att fråga om våld i nära relationer för anställda i Region Östergötland (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Filmer - Att fråga om våld i nära relationer för externa deltagare (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Handledning med diskussionsfrågor till filmer Pdf, 596.6 kB.

Kontakt

Karolin OlstamSamordnare Våld i nära relationer
Karolina MarkströmSamordnare Våld i nära relationer