vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdcoacher

Vårdcoacherna finns som stöd för patienter som lever med kronisk sjukdom och har ett omfattande vårdbehov. Vårdcoacherna är legitimerade sjuksköterskor och arbetar inom hela Region Östergötland.

Vårdcoacherna är legitimerade sjuksköterskor och kan erbjuda trygghet och kontinuitet, men ersätter inte patientens befintliga kontakter med vården. Stödet ges under en begränsad tid, men varierar beroende på hur just patientens behov ser ut. För att få ett bra samarbete behöver patienten vara aktiv och ta eget ansvar. Målsättningen är att patienten efter avslutat stöd från vårdcoach ska ha fått kunskap och verktyg för att kunna hantera och må så bra som möjligt i sin vardag och känna sig trygg i kontakten med vården.

Så här arbetar vårdcoacherna

Vårdcoachen skickar ett brev med en inbjudan till de patienter som vården har bedömt kunna ha ett behov av extra stöd. De patienter som tackar ja träffar en vårdcoach på ett inbokat besök på sjukhuset för ett samtal. Tillsammans med patienten går vårdcoachen igenom hur hens situation ser ut. Sedan görs en gemensam planering med anpassade och individuella mål och åtgärder.

Efter samtalet håller vårdcoachen kontakt med patienten via telefon med regelbundna inplanerade samtal. Patienten kan också ringa sin vårdcoach vid behov. I början är det vanligt med tät telefonkontakt som sedan tunnas ut då patientens trygghet och kunskap ökar.

Vårdcoacherna samverkar och samarbetar med patientens befintliga vårdkontakter samt dokumenterar i patientjournalen. Information om att patienten har en vårdcoach skrivs in i patientkortet i Cosmic efter första besöket. Stödet är helt kostnadsfritt för patienten.

Resultat visar på god nytta

Det har funnits vårdcoacher i Region Östergötland sedan 2011. Verksamheten har utvärderats genom studier där livskvalitet och vårdkonsumtion hos patienter som har fått stöd av en vårdcoach har följts upp och jämförts med en kontrollgrupp. Resultat har visat att patienter med omfattande vårdbehov har haft god nytta av vårdcoachning och att vårdkonsumtionen har kunnat minskas.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig om du undrar mer över vårdcoach-uppdraget eller om du vill diskutera en särskild patient. Utifrån vår erfarenhet kan vi ge konsultation alternativt bedöma om det skulle vara aktuellt med anslutning. Vårdcoacherna är legitimerade sjuksköterskor och arbetar inom hela Region Östergötland men är organiserade under LAH i Linköping.

Kontaktpersoner

Kontakt

Malin HederosSjuksköterska och vårdcoach
Marie RodellSjuksköterska och vårdcoach
Anna LundqvistVerksamhetschef

Relaterad information