vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Etikrådet

Region Östergötlands etikråd har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i hälso- och sjukvården, erbjuda utbildningar samt fungera som diskussions- och beslutsstöd för enskild vårdpersonal och verksamheter.

Uppdrag och organisation

Det här gör etikrådet:

 • anordnar Etikforum - ett öppet digitalt möte
 • anordnar seminarier kring aktuella ämnen
 • anordnar utbildningar i etik och bemötande ett par gånger om året
 • erbjuder etikstöd för vårdpersonal i olika typer av frågor
 • deltar efter förfrågan på fortbildningsdagar, ATP och andra interna forum
 • medverkar i regionala utvecklingsprojekt

Kontakta oss gärna om ni vill engagera er i etikrådets arbete.

Etikrådet leds av:

 • Ordförande: Ulrica Swartling, docent i medicinsk etik
 • Utbildningsadministratör: Åsa Wärn

Ledamöter i Etikrådet:

 • Erik Fransson, chefsläkare, Lasarettet i Motala
 • Waldemar Bau, läkare, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Petra Gelhaus, läkare, Lasarettet i Motala
 • Maria Nogemyr, präst, Sjukhuskyrkan
 • Helene Kimme, specialistsjuksköterska, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Jens Wiethege, läkare, primärvården, Linköping
 • Nina Asklöf, sjuksköterska, Lasarettet i Motala
 • Anna Falkenberg, kurator, psykoterapeut
 • Ann Didriksson, sjuksköterska, Vrinnevisjukhuset, Norrköping (ledig)
 • Louisa Jacobsson, jurist, Regionledningskontoret (vid behov)

Kontakt

EtikrådetRegion Östergötland
Ulrica SwartlingOrdförande etikrådet