vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Etikrådet

Region Östergötlands etikråd har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i hälso- och sjukvården, erbjuda utbildningar samt fungera som diskussions- och beslutsstöd för enskild vårdpersonal och verksamheter.

Uppdrag och organisation

Det här gör etikrådet:

  • Anordnar Etikforum - ett öppet digitalt möte.
  • Anordnar seminarier kring aktuella ämnen.
  • Anordnar utbildningar i etik och bemötande ett par gånger om året.
  • Erbjuder etikstöd för vårdpersonal i olika typer av frågor.
  • Deltar efter förfrågan på fortbildningsdagar, ATP och andra interna forum.
  • Medverkar i regionala utvecklingsprojekt.

Kontakta oss gärna om ni vill engagera er i etikrådets arbete.

Etikrådet leds av:

Ordförande: Ulrica Swartling, docent i medicinsk etik

Utbildningsadministratör: Åsa Wärn

Ledamöter i Etikrådet:

Erik Fransson, chefsläkare, Lasarettet i Motala

Waldemar Bau, läkare, Universitetssjukhuset i Linköping

Petra Gelhaus, läkare, Lasarettet i Motala

Maria Nogemyr, präst, Sjukhuskyrkan

Helene Kimme, specialistsjuksköterska, Universitetssjukhuset i Linköping

Jens Wiethege, läkare, primärvården, Linköping

Nina Asklöf, sjuksköterska, Lasarettet i Motala

Anna Falkenberg, kurator, psykoterapeut

Ann Didriksson, sjuksköterska, Vrinnevisjukhuset, Norrköping (ledig)

Louisa Jacobsson, jurist, Regionledningskontoret (vid behov)

Kontakt

EtikrådetRegion Östergötland
Ulrica SwartlingOrdförande etikrådet