vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) syftar till att examinerade psykologer ska få övning och fördjupning i psykologyrket samt påbörja sin utveckling in i yrkesrollen.

För att erbjuda en hög kvalitet på PTP har Region Östergötland ett särskilt PTP-program och en expertfunktion i form av en studierektor som stöttar verksamheterna. Studierektorn finns med under PTP-året som stöd för både PTP-psykologen, chefen och handledaren.

Omkring 20 examinerade psykologer gör sin PTP i Region Östergötland varje år. PTP:n kan till exempel göras inom psykiatri, på vårdcentral eller inom barnhälsovården. PTP-psykologer anställs i respektive verksamhet som ansvarar för finansieringen.

PTP-tjänster och lediga psykologtjänster (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Astrid KihlénPTP-studierektor, leg. psykologTelefontid onsdagar klockan 8.00-9.30