vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

PTP-programmet

PTP-programmet består av träffar för PTP-psykologer i Region Östergötland. Syftet med träffarna är att bredda bilden av psykologyrket och fördjupa den psykologiska kompetensen. Programmet fyller även en viktig funktion för reflektion och nätverkande.

I PTP-programmet får PTP-psykologerna möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring bland annat suicidalitet, beroende, juridik och barnskyddsarbete. Samtidigt får man möjlighet att ta del av olika roller och verksamhetsområden för psykologer. Träffarna leds av erfarna kliniker från Region Östergötlands verksamheter.

PTP-programmet omfattar i regel en träff i månaden under tio månader. Programmet har löpande intag som gör det möjligt att påbörja programmet när som helst. Den stora majoriteten PTP-psykologer påbörjar sin tjänstgöring i augusti/september, och därför är septemberträffen en introduktions- och uppstartsträff för PTP-programmet.

Vem kan delta i PTP-programmet?

PTP-programmet erbjuds till PTP-psykologer som tjänstgör inom Region Östergötlands verksamheter och privata vårdgivare med upphandlat vårdavtal. PTP-psykologer utanför regionens verksamheter har tyvärr inte möjlighet att delta.

Anmälan

Anmälan görs genom att skicka nedanstående information till epost: PTP-kansliet@regionostergotland.se:

  • PTP-psykologens namn
  • Datum för start och avslut av PTP
  • Verksamhetens namn
  • PTP-handledarens namn
  • Närmsta chefens namn

Kurser ht 23 och vt 24

18/9: Introduktion till PTP
19/9: Workshop för PTP-psykologer och PTP-handledare
18/10: Hur vi psykologer kan uppmärksamma barn som riskerar att fara illa
14/11: Suicidalitet
12/12: Psykolog inom Habiliteringen
16/1: Reflektionsrundor om PTP:n och psykologrollen
13/2: Juridik för PTP-psykologer
13/2: Personlighetssyndrom – bemötande, bedömning och behandling
12/3: Studiebesök på Ronald McDonald Hus/Psykolog inom barnsomatiken
9/4: Psykolog inom beroendevård
17/5: Att möta och bemöta personer med NPF
11/6: Att utveckla psykologrollen i arbetet på vårdcentral/avslutande reflektionsträff