vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård är komplex och sällsynt och får utföras av högst fem utövare i Sverige för att säkerställa kvalitet, patientsäkerhet och kompetens.

Syftet med att koncentrera högspecialiserad vård på ett fåtal platser är att vården ska bli mer jämlik och effektiv och att vårdkvaliteten ska bli bättre. Målet med nationell högspecialiserad vård är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.

Nationell högspecialiserad vård är viktig för Region Östergötland

För att kunna erbjuda högkvalitativ universitetssjukvård nära östgötarna, för att forska och klara kompetensförsörjning samt att öka Östergötlands attraktivitet, är tilldelade vårdområden för NHV viktigt för oss. Det är också nödvändigt för universitetssjukhusets utveckling och fortlevnad och därmed även för invånare i hela Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vårdområden som Region Östergötland har NHV-tillstånd för

  • Rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskador
  • Neuromuskulära sjukdomar
  • Osteogenesis imperfecta (OI) - medfödd benskörhet
  • Svåra brännskador
  • Vulvacancer
  • Viss vård av könsdysfori
  • Svåra hudsymtom (uppstart juli 2024)
  • Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar (uppstart januari 2025)

Vårdområden som vi ansöker om tillstånd för

  • Perifer facialispares (en form av förlamning av ansiktsnerven)

NHV-kansli samordnar och stöttar verksamheterna

Vid NHV-kansliet hanterar Johan D Söderholm och Ann-Britt Wiréhn frågor och ärenden som rör den nationella högspecialiserade vården. Kansliet stöttar verksamheter i ansökningar om tillstånd för nationell högspecialiserad vård.

Kontakt

Johan D SöderholmMedicinsk rådgivare i NHV-frågor
Ann-Britt WiréhnStrateg, medicinsk kvalitet och NHV