vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Rekonstruktiv kirurgi efter förlossning - nationell högspecialiserad vård

Kvinnokliniken utför nationell högspecialiserad vård, (NHV) och avancerad rekonstruktiv kirurgi för kvinnor med svåra besvär av förlossningsskador. Utredning och behandling görs tillsammans med bäckenfunktionsenheten.

Förlossningsskada som utreds och behandlas

Utredning och behandling med rekonstruktiv kirurgi vid förlossningsskada, får kvinnor som har:

  • stora besvär av avföringsläckage efter förlossning, med påvisbar nedsatt tonus i analsfinktern alternativt ultraljusdefekt av sfinktermuskulaturen, och där konservativ behandling inte har tillräcklig effekt.
  • ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning.

Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping är en av två kliniker i landet som bedriver nationell högspecialiserad vård vid förlossningsskador. Den andra enheten är Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus i Stockholm.

Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus (ds.se) Länk till annan webbplats.

Patientinformation

Patientinformation före remiss

Innan remiss skickas till oss ska patienten vara väl informerad om hur utredningen går till. Det är därför viktigt att patienten läser igenom patientinformationen innan remissen skickas till oss.

Patientinformation före remiss om rekonstruktiv kirurgi efter förlossning

Remittentinformation

Bedömningsunderlag utöver remiss

För att en patient ska bli aktuell för bedömning behöver vi ett fullständigt ifyllt remissbedömningsunderlag, utöver den ordinarie remissen.

Remissbedömningsunderlag förlossningsskada Pdf, 254.2 kB. [ska publiceras och länkas från Dokumenta]

Remiss skickas ihop med bedömningsunderlag

  • Remiss läggs in elektroniskt via Cosmic eller skickas via post.
  • Remissbedömningsunderlag och eventuella betalningsförbindelser skickas med post.

Postadress
Universitetssjukhuset i Linköping
Kvinnokliniken i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Gemensam bedömning

NHV-teamen på Kvinnoklinikerna vid Universitetssjukhuset i Linköping och Danderyds Sjukhus bedömer remissen gemensamt vid en multidisciplinär konferens. Väntetider samt operationskapacitet kan göra att en remiss omfördelas till den enhet som för tillfället har bäst tillgänglighet.

Patient folkbokförd utanför Region Östergötland

I dessa fall krävs alltid en betalningsförbindelse/specialistvårdsremiss för vård. Eventuellt behövs även en betalningsförbindelse för sjukresa. Vissa ingrepp kräver liggande transport till hemregionen, ibland med flyg. NHV-koordinator meddelar om det blir aktuellt.

Resor

Patienten ombesörjer själv resor till och från mottagningsbesök samt i samband med eventuell operation. Hemregionen kan eventuellt ordna eller ersätta patienten för dessa resor. Kontakta reseservice / beställningscentral / sjukreseenhet i respektive hemregion för att få rätt information.

Vissa ingrepp kräver liggande transport (ibland med flyg) efter operationen till hemregionen. NHV-koordinator meddelar om detta blir aktuellt och samordnar i så fall denna transport. Resan bekostas av hemregionen.

Sjukresor (1177.se) Länk till annan webbplats.

Boende

Vissa ingrepp förutsätter övernattning på patientboende före och ibland efter operationen. NHV-koordinator meddelar om detta blir aktuellt och samordnar då boendet med operationen. I dessa fall bekostas boendet av hemregionen, patienten betalar en egenavgift per natt. Närstående kan få bo tillsammans med patient på boendet.

Patientboende (1177.se) Länk till annan webbplats.