vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Patientinformation före remiss

Information inför utredning och behandling av ändtarmsmuskelskada och/eller fistel.

Varför får du denna information?

Det är bra att veta hur det går till praktiskt att bli utredd och kanske opererad för ändtarmsmuskelskada eller fistel.

Vad händer först?

Din läkare skickar en remiss till en expertgrupp från Kvinnoklinikerna på Universitetssjukhuset i Linköping. och på Danderyds sjukhus. De har ett möte och bestämmer var du får snabbast och bäst vård. De utser även en kontaktperson som blir din länk till vården genom hela förloppet.

Du får en kallelse från den klinik som ska utreda och operera dig. Med kallelsen kommer också flera frågeformulär som du ska fylla i och skicka tillbaka.

Hur reser du?

Till utredningsbesöket åker du med allmänna transportmedel eller egen bil. Kontakta sjukresekontoret i din hemregion för eventuell reseersättning.

Hur går utredningsbesöket till?

Du träffar ett läkarteam bestående av gynekolog och kirurg. Det görs undersökningar inklusive ultraljud av bäckenbotten. Det kan bli aktuellt med uroterapeutkontakt samma dag. Utifrån undersökningsresultat fattas beslut om vidare utredning eller åtgärd.

Är det säkert att du blir opererad?

Ibland hittar man vid undersökningen och samtalet sådant som gör att det inte är lämpligt med operation av ändtarmsmusklerna. Då erbjuds du annan behandling som passar dig bättre.

Hur blir det när det är dags för operation?

Du får reda på när operationen ska göras flera veckor i förväg. Du får då mer noggrann information om hur du ska förbereda dig och hur det blir efteråt. Du träffar din läkare innan operationen. Operationen görs i sövning eller ryggbedövning och tar mellan en och två timmar.

Efter operationen

En del ingrepp kan göras i dagkirurgi. Andra operationer kräver att du stannar på sjukhuset en till två nätter beroende på åtgärdens omfattning. Du pratar med läkaren om hur operationen har gått, sen åker du hem eller till hemsjukhuset om det behövs. Eftersom det gör ont att sitta ska din hemregion ordna antingen liggande sjuktransport eller flygtransport.

Efter operationen gör det ont i operationssåren och du behöver använda starka värktabletter. Smärtan blir bättre för varje dag. Sjukskrivningens omfattning beror på ingrepp och dina arbetsuppgifter. Det kan variera mellan två–fem veckor.

Blir du bra efter operationen?

De flesta blir bättre. När mellangårdens muskelfästen återskapas blir slidan mer som den var innan förlossning. Sex av tio är nöjda eller mycket nöjda med hela resultatet efter operationen. Men har man haft en skada på ändtarmsmusklerna kan det finnas problem kvar som inte går att rätta till med operation. Då finns det kompletterande behandlingar som kan hjälpa. Du får råd om det och hjälp att få rätt vård på hemorten.

Finns det risker med att bli opererad?

Det är sällsynt med större komplikationer. Ungefär fem till tio av hundra kvinnor får sårinfektion efter ingreppet – då behövs antibiotikabehandling. I sällsynta fall kan operationssåret brista och läka fel. Nya operationer kan behövas. Slidans öppning blir mindre efter operationen och det kan kännas stramt vid samlag till en början. Det är övergående.

Ingår något återbesök?

Du erbjuds återbesök där vi gör undersökningar och följer upp hur det har blivit för dig.