vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Allmäntjänstgöring (AT) i Östergötland

Region Östergötland har en omfattande utbildningsverksamhet för blivande läkare och utbildar cirka 75 AT-läkare varje år.

AT i Östergötland

AT-tjänstgöring i Region Östergötland sker på Vrinnevisjukhuset och, i kombinerad form, på Universitetssjukhuset i Linköping/Lasarettet i Motala. Upplägget kan skilja sig åt något, men grunden är densamma.

AT-tjänstgöringen inleds med en gemensam introduktion och därefter inleds placeringen vid olika AT-block. Genom hela sin AT-tjänstgöring får AT-läkarna strukturerad gruppintroduktion och ett gemensamt utbildningsprogram. En huvudhandledare följer AT-läkaren genom hela perioden och har regelbunden kontakt.