vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Psykiatri-AT

I Region Östergötland satsar vi på förstärkt AT-utbildning inom psykiatriområdet och erbjuder psykiatri-AT, där du fördjupar dig inom psykiatriska specialiteter.  

Som AT-läkare i Östergötland har du möjlighet att ansöka om psykiatri-AT, som innebär en fördjupning på två-tre månader inom psykiatriska specialiteter tillsammans med en utsedd handledare. De extra månaderna i din utbildning kommer att läggas till efter avslutad ordinarie AT eller efter överenskommelse tidigare.

Erbjudandet gäller hela psykiatrin i Östergötland, oavsett var du har din ordinarie AT med möjlighet till placering inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård och rättspsykiatri. Placeringen utformas i möjligaste mån efter dina intressen.

Du kan eventuellt även delta i SLUPs (Sveriges läkare under utbildning i psykiatri) årliga konferens med olika teman inom psykiatrin och möjlighet att träffa andra psykiatri-AT och ST-läkare inom psykiatri och BUP.

Ansökan till psykiatri-AT

Du kan skicka din ansökan under hela din AT, senast fyra månader före tilltänkt placeringsstart till Linda Ekstrand eller Elin Brogren.

Kontakt

Linda EkstrandAT-chefUniversitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Motala
Elin Brogren, AT-chef på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Elin BrogrenAT-chefVrinnevisjukhuset