vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kommunsamverkan

Det övergripande målet för kommunsamverkan är att kommuninvånare i alla åldrar erbjuds en verksamhet som utgår från en gemensam värdegrund och optimalt användande av de samlade resurserna.

Syftet med samarbetet är att utveckla och förbättra verksamheten, utifrån ett Hälso- och ohälsoperspektiv, för enskilda individer och särskilda målgrupper med behov av
insatser från huvudmännen.

Arbete pågår! Här kommer det fyllas på med mer innehåll inom kort.

Senast uppdaterad