vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avtal och överenskommelser för kommunsamverkan

För att säkerställa en hög gemensam standard har Region Östergötland och länets 13 kommuner slutit överenskommelser och avtal gällande samverkan i Östergötland.

Avtal och överenskommelser gällande samverkan i Östergötland