vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avtal och överenskommelser för kommunsamverkan

För att säkerställa en hög gemensam standard har Region Östergötland och länets 13 kommuner slutit överenskommelser och avtal gällande samverkan i Östergötland.

Överenskommelser och avtal gällande samverkan i Östergötland

Vårdhygien och riktlinjer för kommunal vård och omsorg 

Information och underlag kring vårdhygien för dig som kommunal vårdgivare hittar du under Vårdhygien - Hygienriktlinjer och rutiner för kommunal vård och omsorg.

Arbete pågår! Här kommer det fyllas på med mer innehåll inom kort.