vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Clinicum Östergötland

Två sjukvårdsklädda kvinnor står på var sin sida om en patientsäng. I sängen liggen en övningsdocka.

Clinicum är Region Östergötlands enhet för att utveckla och träna personal för olika händelser. Här tränar vi vanliga och ovanliga medicinska situationer tillsammans i så verklighetsnära miljöer som möjligt.

Om Clinicum

Clinicum fokuserar på kommunikationsträning, aktuell medicinsk kunskap och medicinska färdigheter för Region Östergötlands personal. Utveckling av verksamheten sker genom att lära upp och stödja kliniker att göra egna simuleringsövningar på samtliga enheter i regionen. Vi bistår i utvecklande av lokala, nationella samt internationella kurser.

Clinicum övervakar den tekniska utvecklingen av simuleringsutrustningar och studerar de pedagogiska resultaten av simuleringen.

Inom Clinicum arbetar huvudsakligen medarbetare som också har klinisk tjänstgöring inom olika verksamheter. Hjärt-lungräddningskurser för alla åldrar förvaltas av Clinicum. Vi har nära samarbete med utvecklings- och patientsäkerhetsenheten, vårdhygien, katastrof- och beredskapsmedicin. Våra medarbetare finns representerade i flera nationella och internationella organisationer.

Den bästa vården får patienten om personalen är välutbildad, tränad och kan kommunicera med varandra och patienten – detta är Clinicums dagliga arbete.