vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hjärt- och lungräddning i Östergötland

HLR-enheterna på Clinicum organiserar rutiner och ansvarar för information om hjärt- och lungräddning (HLR) inom Region Östergötland, samt erbjuder både interna och externa utbildningar.

Utbildning i hjärt-lungräddning

HLR-enheterna på Clinicum ger grund- och instruktörsutbildningar på olika nivåer i HLR, både för anställda inom Region Östergötland och externa kunder, såsom föreningar, företag, enskilda personer, skolor och privata vårdgivare.

HLR-kurser för externa deltagare

Deltagare i annan organisation eller region kan se mer information om aktuella HLR-kurser och göra anmälan i Region Östergötlands externa kurskatalog Kompetensportalen. Länk till annan webbplats.

HLR-kurser för dig som jobbar i Region Östergötland

Anställda i Region Östergötland anmäler sig via Region Östergötlands interna kompetensportal och kräver att du är inloggad på regionens nät.

Utbildningsprogram för HLR-instruktörer

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet för att bli HLR-instruktör.

 • Instruktör i Vuxen-HLR allmänhet: För att bli instruktör i grundläggande Vuxen-HLR allmänhet behöver du gå en instruktörskurs i Vuxen-HLR.
 • Instruktör i S-HLR vuxen: För att bli instruktör i S-HLR behöver du gå en instruktörskurs i S-HLR.
 • Instruktör i A-HLR vuxen: Region Östergötland tillhandahåller inte i dagsläget någon instruktörskurs i A-HLR. För att bli instruktör i A-HLR behöver du ha följande förkunskaper för att sedan kunna gå en instruktörskurs i A-HLR.
  • Leg. läkare eller leg. sjuksköterska
  • Tjänstgöring inom sjukvård på relevant enhet med akut inriktning
  • Instruktör i S-HLR med erfarenhet av minst fyra utbildningar
  • Tränat HLR, S-HLR och A-HLR enligt aktuella riktlinjer 2016, inom sex månader.
 • Instruktör i Barn-HLR allmänhet: För att bli instruktör i Barn-HLR behöver du gå en instruktörskurs i Barn-HLR.
 • Instruktör i S-HLR Barn: För att bli instruktör i S-HLR Barn behöver du gå en instruktörskurs i S-HLR Barn.
 • Instruktör i A-HLR barn: Region Östergötland tillhandahåller inte i dagsläget någon instruktörskurs i A-HLR barn. För att bli instruktör i A-HLR barn behöver du först gå en instruktörskurs i S-HLR Barn. Sedan går du en instruktörskurs i A-HLR barn.

Bokning för instruktörer

Instruktörer har själva möjlighet att boka HLR-utrustning och lokaler hos Clinicum, se sidan Boka lokaler och utrustning på Clinicum.

Kontakt

HLR-koordinator US Linköping
E-post: hlrus@regionostergotland.seTelefon: 010-103 85 21

HLR-koordinator Vrinnevisjukhuset E-post: hlrvin@regionostergotland.seTelefon: 072-235 87 29

HLR-koordinator Lasarettet i Motala:
E-post: hlrlim@regionostergotland.seTelefon: 0725-02 50 57