vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att skydda patienter från att skadas i hälso- och sjukvården. Skador som vården hade kunnat undvika kallas vårdskador. Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete.

Handlingsplaner och strategier

Region Östergötland har en nollvision för undvikbara vårdskador. En förutsättning för att lyckas är att vårdsystemet genomsyras av en stark patientsäkerhetskultur. Handlingsplanen för ökad patientsäkerhet är politiskt beslutad och följer nationell struktur. Den har arbetats fram med utgångspunkt från de områden som utgör hälso- och sjukvårdens största utmaningar. Dokumentet är dynamiskt och revideras vid behov allt eftersom planerade åtgärder utvecklas.

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022–2025 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Regionala riktlinjer

Kontakt

Anna Oscarsson TibblinVerksamhetschefChefsläkarenheten