vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Fokusområden inom patientsäkerhet

Fokus för patientsäkerhetsarbetet ligger på vårdskadeområdena VRI, trycksår, läkemedel och fall.

Alla vårdande enheter inom Region Östergötland ska använda Gröna korset som metod för att öka patientsäkerheten.