vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

VFU och praktik

Region Östergötlands sjukvårdande verksamheter har tre parallella huvuduppdrag: hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. Utbildning är en naturlig del av verksamheten och ingår i verksamhetschefens ansvar.

Region Östergötland bedriver utbildning utifrån sitt regionala utvecklingsansvar, som en del av kompetensförsörjningen och för att utbildning är en viktig del av en god lärandemiljö. Regionen samverkar med utbildningsanordnare på universitetsnivå, gymnasienivå och yrkeshögskoleutbildningar samt med andra regioner i Sverige.

Varje år tar Region Östergötland emot studerande som sammanlagt gör cirka 20 000 veckors praktik i form av VFU, APL och LIA. Att ta emot studerande är ett bra tillfälle att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare och ett sätt att säkra kompetensförsörjningen för framtiden.