vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ambulans, liggande sjuktransport och sjukresor

Beställning av transporter och regler kring sjukresor, liggande sjuktransport och ambulanstransporter för personal inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg i Östergötland.

Vilken transport ska jag beställa?

Beroende på avstånd och patientens tillstånd är olika transportsätt lämpliga vid olika tillfällen. Här hittar du information om kriterier för olika transporttyper.

För fördjupad beskrivning av transportresurserna, se dokumentet:

Beställning av patienttransport i länet och utomläns (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kriterier för sjukresa

 • Sjukresa kan beställas av en patient som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till eller ifrån en vårdverksamhet. Patienten bokar själv resan.
 • Det kan gälla för vård inom Region Östergötland eller inom privata verksamheter som regionen har avtal med.
 • En sjukresa ska gå till eller ifrån sjukvård eller tandvård.
 • Resor för hälsoundersökningar, vaccination eller liknande, som inte beror på sjukdom och ohälsa, är inte sjukresor.

Beställning av sjukresa

Kriterier för liggande sjuktransport

 • Liggande sjuktransport är till för patienter som har behov av att transporteras liggande på bår. Vid behov kan bår bäras eller rullas till och från fordonet.
 • Gäller transporter till/från vård och behandling samt mellan sjukhus/vårdinrättningar där av Region Östergötland finansierad vård ges.
 • Inget vård- eller övervakningsbehov får föreligga under transport.
 • Patient som har pågående syrgasbehandling kan få syrgas under transport. Max 5 liter/minut.

Beställning av liggande sjuktransport

Kriterier för ambulanstransport

 • Ambulans beställs vid behov av läkemedelsadministration, medicinsk tillsyn/övervakning, utförande av eller beredskap för utförande av medicinsk behandling under transporten. Om kriterier för ambulans ej uppfylls så är det liggande sjuktransport för liggande patient eller sjukresa för sittande patient, som ska beställas.
 • Det finns olika typer av transportsätt med ambulans. Det är vägambulans och luftburen ambulans (helikopter och flyg). Samtliga dessa kan transportera patienter mellan sjukhus, så kallade sekundäruppdrag.

Vägambulans

 • Vägambulans är lämpligt för transporter med avstånd upp till 250 kilometer.Vid långa transporter kan SOS operatör välja ambulansflyg som ett för patienten mer optimalt transportsätt.

Luftburen ambulanstransport

 • Luftburen ambulanssjukvård innefattar ambulanshelikopter (rotor-wing) och ambulansflygplan (fixedwing).
 • Ambulansflyg är lämpligt för transporter med avstånd över 250 kilometer.
 • Transporter med ambulansflyg utförs av Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg (KSA).
 • Region Östergötland har avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala för helikoptertransporter.
 • Ambulanshelikopter kan vara ett alternativ vid akuta intensivvårds- eller kuvöstranporter främst till och från Uppsala/Stockholmsregionen. Det finns endast helikopterlandningsplats vid Universitetssjukhuset i Linköping, vid helikoptertransport till/från Vrinnevisjukhuset i Norrköping används
  vägambulans till/från flygplats.
 • Speciella transportteam som t.ex. IVA, NEO, PETS och ECMO kan transporteras med flyg för att utföra avancerad vård under transporten.
 • Avstånd cirka 250 kilometer från Norrköping. Avstånd cirka 250 kilometer från Linköping.

Beställlning av ambulanstransporter