vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Beställning av ambulanstransporter

Transporter med ambulans är till för patienter med behov av övervakning och vård under transporten. Icke akuta/planerade ambulanstransporter ska beställas av sjukvårdpersonal inom Region Östergötland.

När ska ambulanstransport beställas?

Vid ambulansbeställning ska det finnas minst ett av följande vårdbehov:

  • Medicinsk tillsyn/övervakning under transport
  • Utförande av eller beredskap för utförande av medicinsk behandling under transport
  • Utförande av eller beredskap för läkemedelsadministration under transport

Om patienten inte är i behov av övervakning eller vård under transporten, ska liggande sjuktransport för liggande patient eller sjukresa för sittande patient beställas.

Liggande sjuktransport

Sjukresa

Beställ icke akut/planerad ambulanstransport

Samtliga icke brådskande/planerade ambulanstransporter beställs av vårdpersonal via SOS Alarm AB i Norrköping. Ambulansflyg och ambulanshelikopter ska alltid beställas via telefon.

Telefon: 011-12 44 85

Webbokning (endast vägburen ambulans)

Vid mycket brådskande behov av transport från vårdinrättning kan 112 användas.

Använd dig av checklistorna nedan för att tydligt ange patientens behov under transporten. Det är viktigt för att SOS Alarm ska kunna skicka rätt transportresurs.

Checklista: Beställning av patienttransport inom länet och utomläns (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Checklista: Beställning av ambulans vid intensivvårds- och kuvöstransporter inom länet och utomläns (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Remiss

Använd alltid blanketten "Remiss patienttransport" när patienter transporteras mellan vårdinrättningar med ambulans eller liggande sjuktransport, till exempel mellan vårdcentral och akutmottagning, mellan avdelningar eller mellan akutmottagningarna.

  • Avsändande enhet fyller i remissen innan transport och lämnar över blanketten till personalen som hämtar patienten.
  • Mottagande enhet scannar remissen som därefter finns i patientens komplementjournal i Cosmic.

Remiss patienttransport (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Remisser för flygtransport

Beställning av ambulansflyg Östergötland Pdf, 236.1 kB.

Transportremiss Allmän Pdf, 243.5 kB.

Transportremiss Neonatalteam Pdf, 201.4 kB.

Transportremiss IVA-team Pdf, 211.2 kB.

Patientinformation

Om du eller någon i din närhet blir akut sjuk, uppsök akutmottagningen på sjukhuset i Linköping, Norrköping eller Motala. De har öppet dygnet runt. Dit vänder du dig vid svår sjukdom eller skada. Det kan vara akut ont i bröstet, ett brutet ben eller en svår blödning.

Hitta till akutmottagningarna (1177.se) Länk till annan webbplats.

Vid nödsituation, ring 112 Länk till annan webbplats..