vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Beställning av liggande sjuktransport

Liggande sjuktransport används i de fall då patienten inte kan sitta under transporten och inte har något behov av medicinsk tillsyn eller övervakning. Liggande sjuktransport ska beställas av sjukvårdpersonal inom Region Östergötland samt hemtjänst/omsorgspersonal. 

När ska liggande sjuktransport beställas?

Liggande sjuktransport utför uppdrag där patienten har behov av extra stöd, omsorg och tillsyn under transporten ex. patient med demenssjukdom. Dessa uppdrag ska utföras i fordon med två (2) personal. Vården ska alltså beställa liggande sjuktransport för de patienter som tidigare åkt ambulans på grund av detta.

Liggande sjuktransport är utrustad med enklare första hjälpen utrustning, syrgas och defibrillator.

Liggande sjuktransport används i de fall då patienten inte kan sitta under transporten. För sittande patient och rullstolsburen patient ska istället sjukresa beställas.

Beställa liggande sjuktransport

Liggande sjuktransport ska beställas av sjukvårdpersonal inom Region Östergötland samt hemtjänst/omsorgspersonal. Beställningen sker via webb eller telefon hos Falck AB. För beställning via webben krävs personliga inloggningsuppgifter (se instruktioner längre ned på den här sidan).

Telefon: 020-37 03 70

Webbeställlning

Använd dig av checklistorna nedan för att tydligt ange patientens behov under transporten. Det är viktigt för att beställningsmottagaren ska skicka rätt transportresurs.

Checklista: Beställning av patienttransport inom länet och utomläns (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Remiss

Använd alltid blanketten "Remiss patienttransport" när patienter transporteras mellan vårdinrättningar med ambulans eller liggande sjuktransport, till exempel mellan vårdcentral och akutmottagning, mellan avdelningar eller mellan akutmottagningarna.

  • Avsändande enhet fyller i remissen innan transport och lämnar över blanketten med till personalen som hämtar patienten.
  • Mottagande enhet scannar remissen som därefter finns i patientens komplementjournal i Cosmic.

Remiss patienttransport (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Instruktioner för webbeställning

Logga in

För bokning via webben krävs beställning av inloggning. Inloggningen är helt personlig för att säkerställa patientdatalag och GDPR. Beställ inloggning genom att mejla till:

Logis_Sweden_support@falck.com.

Ange följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Enhet du jobbar på

Samla gärna ihop samtliga på enheten som ska kunna beställa liggande sjuktransport istället för att varje person ska beställa inloggning. Fyll i mall och bifoga mejlet:

Mall för beställning av flera behörigheter liggande sjuktransport Excel, 33.6 kB.

Utbildning och manualer

När du beställer inloggning till webbokningssystemet kan du också önska tid för en genomgång av systemet. Detta kan ske digitalt via Teams.

Manual för webbokning liggande sjuktransport Pdf, 279.6 kB.