vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hjälpmedel

Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition med mera förskrivs efter att en medicinsk behovsbedömning har gjorts.

Det är framför allt arbetsterapeuter och fysioterapeuter som förskriver hjälpmedel. Hjälpmedelskonsulter beviljar förskrivningsrätt, arbetar för en likvärdig hjälpmedelsförskrivning och finns för att vara stöd åt länets hjälpmedelsförskrivare.

På sidorna om hjälpmedel hittar du som är förskrivare aktuella rutiner, blanketter och information du behöver i ditt uppdrag.