vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Rutiner och blanketter för hjälpmedel

Här hittar du som är förskrivare aktuella rutiner och blanketter.

Rutiner och blanketter för hjälpmedel

Andningshjälpmedel
Förskrivning av andningshjälpmedel

Arbetstekniska hjälpmedel
Förskrivning och uppföljning av arbetstekniskt hjälpmedel
Utbyte av arbetstekniskt hjälpmedel

Elrullstol
Rutiner och checklistor för bedömning, samt årlig uppföljning

Fallskyddsmatta
Formulär för riskbedömning - Downton Fall Risk Index (DFRI) Pdf, 57.3 kB.

Flytt till och från Östergötland
Regler vid flytt inom eller till och från länet

Förskrivningsrätt
Ansökan och utbildning för förskrivningsrätt

Förskrivarstöd för uppföljning av förskrivning
Modell för bedömning av uppföljningsbehov vid förskrivning av hjälpmedel Pdf, 276 kB.

Höftskydd
Formulär för riskbedömning - Downton Fall Risk Index (DFRI) Pdf, 57.3 kB.

Inventering av hjälpmedel för personer under 18 år
Rutin för hjälpmedelsinventering Word, 22 kB.

Lyftsele
Informationsblankett för kontroll av lyftsele Pdf, 190.8 kB.

Lån av hjälpmedel för tillfälligt bruk
Blankett: Lån av hjälpmedel för tillfälligt bruk Pdf, 203.9 kB.

Offert/skriftligt avtal på hjälpmedel
Skriftliga hjälpmedelsofferter

Onormalt slitage/ovarsam hantering av hjälpmedel
Reparation och utbyte av hjälpmedel

Regelverk för hjälpmedelsförskrivning
Hjälpmedelsguide och förskrivningsanvisningar

Reparation
Reparation och service av hjälpmedel

Skyddad identitet
Regler för förskrivning till personer med skyddad identitet
Reparation och service av hjälpmedel - se rubrik Skyddad identitet

Stulet eller borttappat hjälpmedel
Rutin för stulet eller på annat sätt förkommet hjälpmedel Pdf, 230.2 kB.

Särskild prövning
Rutin och blankett för särskild prövning

Telefoneringshjälpmedel
Tillämpningsanvisningar för telefoneringshjälpmedel Pdf, 21.5 kB.
Rutin för utprovning och uppföljning av telefoneringshjälpmedel

TENS - information vid förskrivning
NTENS - nervstimulator för smärtlindring
Nervstimulator för smärtlindring (TENS) *

Tyngdtäcke
Tyngdtäcke - förskrivarstöd och dokument

Återlämning av hjälpmedel
Regler för återlämning av hjälpmedel

Övriga dokument
Produktkatalog, guider och blanketter i Hjingis (hjingis.se) Länk till annan webbplats.