vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Patientinformation för hjälpmedelslån

Patientinformation på flera språk, för lån av hjälpmedel och om brukaransvar.

Brukaransvar - informationsblad

Innehållet i informationsbladet är hämtat från kapitlet Brukaransvar i Hjälpmedelsguiden. Förskrivaren rekommenderas att lämna detta blad till brukare vid behov.

Brukaransvar vid lån av hjälpmedel - utökad information Pdf, 25.6 kB.

Brukaransvar - utökad information på flera språk

Arabiska Pdf, 125.2 kB.
Engelska Pdf, 25.8 kB.
Finska Pdf, 25 kB.
Persiska Pdf, 139 kB.
Serbiska Pdf, 89.2 kB.
Somaliska Pdf, 137.5 kB.
Spanska Pdf, 25.7 kB.
Sydkurdiska/Sorani Pdf, 303.7 kB.