vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

LINDAH - kommunikationsstöd Östergötland

LINDAH kommunikationsstöd Östergötland är ett resurscentrum för personer med svåra tal-, språk- och/eller skrivsvårigheter orsakade av funktionsnedsättning.

LINDAH gör utredningar i syfte att kompensera kommunikationssvårigheter, till exempel genom introduktion av metoder och/eller förskrivning av hjälpmedel. I vårt uppdrag ingår sedan 2012 även bedömning och rådgivning kring frågeställningar som berör både kommunikation och kognition. En del av vårt arbete består också av utbildnings- och utvecklingsarbete.

LINDAH består av:

  • Länsteam Kommunikation, Habiliteringen i Linköping, barn och ungdom
  • Kommunikationsmottagningen, Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Kontakt

Är du under 18 år kontakta länsteamet.

Länsteamet (1177.se) Länk till annan webbplats.

Är du över 18 år kontakta kommunikationsmottagningen.

Kommunikationsmottagningen, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, US (1177.se) Länk till annan webbplats.

För att komma på utredning krävs remiss.

Alternativ och kompletterande kommunikation

Bilder, symboler och samtalsapparater är exempel på alternativa och kompletterande kommunikationsredskap för personer som har svårt att tala och göra sig förstådda.

Alternativ telefoni

Text- och bildtelefoni, anpassad programvara för sms, e-post och chatt är exempel på hur man kan kommunicera på distans om man inte kan ringa med vanlig telefon.

Datorbaserade skrivhjälpmedel

Alternativa möss, specialtangentbord och olika programvaror kan ge personer med stora motoriska problem möjligheten att använda datorn för att skriva.