vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Dödsfallshantering

Information kring visning av avliden, blanketter vid dödsfall, obduktion och transport av avliden.

Visning av avliden

Visning av avliden görs i anslutning till dödsfallet och ska i första hand ske på akutmottagning, vårdavdelning, eller på boende där den avlidne vistats.

Det är sjukhuskyrkan som ordnar med visning av avliden person. Sjukhuskyrkan nås via Region Östergötlands växel. Visning kan också ske via begravningsentreprenör.

Telefon växel: 010-103 00 00.

Blanketter vid dödsfall

Oavsett var dödsfallet har skett ska följande blanketter fyllas i:

  • Bårhusmeddelande
  • Dödsorsaksintyg
  • Viktigt att fylla i information om implantat

Intyg till kyrkogårdsförvaltningen i särskilda fall:

  • Anonymt omhändertagande av foster
  • Särskild omhändertagande av foster

Implantat

Alla implantat med batteri måste meddelas via bårhusmeddelandet.

Obduktion

Vid obduktionsavdelningen, Universitetssjukhuset, Linköping utförs kliniska obduktioner.

Obduktion US
Telefon: 010-103 15 08
Vardagar klockan 9.00-15.00.

Obduktion rättsmedicin Garnisonen
Via polisen, telefon: 114 14

Bårhus US:
Telefon 010-103 15 10
Vardagar klockan 9.00-15.00.

Bårhus ViN:
Telefon 010-104 36 98
Vardagar klockan 9.00-15.00.

Beställning av obduktion görs via ROS. Om det inte går att beställa via ROS kan du istället använda en obduktionsremiss:

Remiss för obduktion Länk till annan webbplats.

Transport av avliden

Transporterna sker till närmast belägna bårhus. Avtalet omfattar dessutom transport av remitterad patient som avlidit på vårdinrättning utomläns. Detta gäller inte transporter från vårdavdelningar till bårhus.

Utöver Region Östergötlands ansvarsområde ingår även transporter från särskilda boenden från 11 av 13 kommuner i avtalet med Falck. Linköpings och Norrköpings kommun har egna transportavtal. Region Östergötlands personal alternativt anhörig ska ringa och beställa transport hos Falck bårtransporter.

Falck bårtransporter
Telefon: 013-15 32 15

Anhöriga kan ta över ansvar för transporten och själva ringa begravningsentreprenör. Observera att taxan då inte är den som finns i avtalet utan dödsboet kommer att debiteras ett belopp de själva kommer överens med transportören om.

Bårhus US
Telefon: 010-103 15 10

Bårhus ViN
Telefon: 010-104 36 98

Bårhus LiM
Telefon: 070-869 14 95

Bårhus Finspång
Telefon: 073-842 20 76

Bårhus Kinda
Telefon: 049-429 04 51

Bårhus Mjölby, Boxholm och Ödeshög
Telefon: 010-234 58 88

Bårhus Vadstena
Telefon: 049-412 345

Bårhuset Österbymo/Ydre
Telefon: 070-249 96 36

Bårhus Söderköping
Kontakta bårhus ViN

Bårhus Valdemarsvik
Kontakta bårhus ViN

Bårhus Åtvidavberg
Kontakta bårhus US

Relaterad information