vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Journalportal kommun

Här finns information om Journalportalen och de applikationer som idag finns integrerade mot kommunen. Läs mer om respektive applikation under respektive rubrik i vänsterkolumnen.

Planerade driftstopp

Tabell som visar planerade driftstopp.

Applikation

Datum

Klockslag

ROS

24-03-14

23:15 - 00:00

Cosmic

24-03-14 - 15

23:00 - 01:30

Reservrutiner

Reservrutiner som gäller vid driftavbrott i de IT-stöd som ingår i Patientjournalen. Länkar till Dokumenta.

Reservrutin Cosmic Länk till annan webbplats. (inklusive Webcert) Används när läskopian av Cosmic är tillgänglig

Reservrutin ROS Länk till annan webbplats.

Reservrutin MittVaccin Länk till annan webbplats.

Journalportalens applikationer

I Journalportalen öppnas sedan önskade applikationer utan nya inloggningar. Vid byte av patient synkroniseras denna mellan de olika applikationerna.

De applikationer som finns integrerade idag är:

ROS (manualer, utbildningsmaterial mm)

Cosmic (Cosmic Link.Behörigheter, enhetsförändringar. Utbildningsmaterial, e-learningl)

AVK-brev (Journalia)

Cosmic läskopia används vid driftstopp.

Logga in via Citrix.

Loggranskning kommun

För information om hur kommuners personal kan granska loggposter från Region Östergötlands Kontextlogg, se rutin Kontext loggranskning för kommuner Länk till annan webbplats..

Information för deltagare i pilot Cosmic Remiss (Hemsjukvården Norrköpings kommun).

Vid behov av support hänvisas till ordinarie kontaktväg via Stöd och service

Behörigheter Remiss

De sjuksköterskor som arbetar med remisshantering tilldelas nedanstående behörigheter av ansvarig kommunadministratör.

  • Avregistrera remisser
  • Basbehörighet
  • Makulera remisser
  • Signera remisser och svar
  • Spara och hantera inkomna remisser
  • Utföra bedömning av remiss

Manualer Norrköpings kommun

Remisshantering inkommande remiss Länk till annan webbplats.

Avvisa, avregistrera, makulera remiss Länk till annan webbplats.

E-learning Cosmic Remiss

På sidan E-learning för kommunanvändare Cosmic hittar du information om hur du kan ta del av e-learningfilmer.

Kursen Remiss – Kommun är delvis anpassad utifrån arbetsrutin som pilotverksamheten kommer ha. Filmerna är framtagna av leverantören vilket innebär att en del innehåll inte berör aktuella användare.