vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Journalportal kommun

Här finns information om Journalportalen och de applikationer som idag finns integrerade mot kommunen. Läs mer om respektive applikation under respektive rubrik i vänsterkolumnen.

Planerade driftstopp

Tabell som visar planerade driftstopp.

Applikation

Datum

Klockslag

RoS

2024-06-13

23:15 - 00:00

Cosmic

2024-06-13 - 14

23:00 - 01:30

RoS

2024-09-12

23:15 - 00:00

Cosmic

2024-09-12 - 13

23:00 - 07:30

Reservrutiner

Reservrutiner som gäller vid driftavbrott i de IT-stöd som ingår i Patientjournalen. Länkar till Dokumenta.

Reservrutin Cosmic, inklusive Webcert (Dokumenta) Länk till annan webbplats.
Används när läskopian av Cosmic är tillgänglig.

Reservrutin ROS (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Reservrutin MittVaccin (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Journalportalens applikationer

I Journalportalen öppnas sedan önskade applikationer utan nya inloggningar. Vid byte av patient synkroniseras denna mellan de olika applikationerna.

De applikationer som finns integrerade idag är:

ROS (manualer, utbildningsmaterial mm)

Cosmic (Cosmic Link.Behörigheter, enhetsförändringar. Utbildningsmaterial, e-learningl)

AVK-brev (Journalia)

Cosmic läskopia används vid driftstopp.

Logga in via Citrix

Loggranskning kommun

För information om hur kommuners personal kan granska loggposter från Region Östergötlands Kontextlogg, se rutin:

Kontext loggranskning för kommuner (Dokumenta) Länk till annan webbplats..

Information för personal inom Hemsjukvården Norrköpings kommun som hanterar remissflöde vårdprocess Demens.

Vid behov av support hänvisas till ordinarie kontaktväg via Stöd och service.

Stöd och service

Behörigheter Remiss

De sjuksköterskor som arbetar med remisshantering tilldelas nedanstående behörigheter av ansvarig kommunadministratör.

  • Avregistrera remisser
  • Basbehörighet
  • Makulera remisser
  • Signera remisser och svar
  • Spara och hantera inkomna remisser
  • Utföra bedömning av remiss

Manualer Norrköpings kommun

Remisshantering inkommande remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Avvisa, avregistrera, makulera remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

E-learning Cosmic Remiss

På sidan om e-learning för kommunanvändare Cosmic hittar du information om hur du kan ta del av e-learningfilmer.

Kursen Remiss – Kommun är delvis anpassad utifrån arbetsrutin som pilotverksamheten kommer ha. Filmerna är framtagna av leverantören vilket innebär att en del innehåll inte berör aktuella användare.

E-learning för kommunanvändare Cosmic