vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Journalportal kommun

Här finns information om Journalportalen och de applikationer som idag finns integrerade mot kommunen. Läs mer om respektive applikation under respektive rubrik i vänsterkolumnen.

Planerade driftstopp

Tabell som visar planerade driftstopp.

Applikation

Datum

Klockslag

ROS

2023-09-14

23:15 - 00:00

Cosmic

2023-09-14 - 15

23:00 - 07:30 (troligen klart 04:30)

ROS

2023-10-12

23:15 - 00:00

Cosmic

2023-10-12 - 13

23:00 - 07:30 (troligen klart 04:30)

ROS

2023-11-09

23:15 - 00:00

Cosmic

2023-11-09 - 10

23:00 - 07:30 (troligen klart 04:30)

ROS

2023-12-14

23:15 - 00:00

Cosmic

2023-12-14 -15

23:00 - 07:30 (troligen klart 04:30)

Logga in via Citrix

Journalportalen startas via Citrix. Vem som ska ha behörighet att logga in via Citrix-teknik (med hjälp av SITHS-kort alternativt RSA-dosa) bestäms av respektive verksamhetschef. Beställningen görs sedan via HSA-katalogen.

Se bildspel för mer information om inloggning i Journalportalen samt dess olika funktioner Pdf, 378.2 kB..

Se till att ditt SITHS-kort sitter i kortläsaren. Logga in på https://fas.regionostergotland.se Länk till annan webbplats.

Efter inloggning hamnar du på startsidan, där du kan starta Journalportal kommun.

  • För att starta nedanstående applikationer via Journalportal krävs behörighet kopplat till användarroll och verksamhetsuppdrag.
  • När du klickat på ikonen för Journalportal kommun visas dialogruta där du ska välja verksamhetsuppdrag.
  • Markera aktuellt verksamhetsuppdrag och klicka OK

Vid problem att logga in

Vid problem med att logga in via inloggningssidan, trots att internetuppkoppling finns, kontaktas Stöd och service vid Region Östergötland, tel 010 - 103 60 00.

Vid problem med din behörighet kontaktar du din kommuns IT-administratör.

Journalportalens applikationer

I Journalportalen öppnas sedan önskade applikationer utan nya inloggningar. Vid byte av patient synkroniseras denna mellan de olika applikationerna.

De applikationer som finns integrerade idag är:

ROS (manualer, utbildningsmaterial mm)

Cosmic (Informationsbrev Patientjournalen, Cosmic Link, e-learning, utbildningsmaterial)

AVK-brev (Journalia)

Cosmic läskopia används vid driftstopp.

Loggranskning kommun

För information om hur kommuners personal kan granska loggposter från Region Östergötlands Kontextlogg, se rutin Kontext loggranskning för kommuner Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad