vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Enhetsförändringar kommun

Här finns information om enhetsförändringar i Cosmic.

Ny kopplad underenhet eller vårdenhet

Som en första kontakt i processen mejlas information om förändringen till för vidare planering.

E-post: OmorgPJ@regionostergotland.se

Start och inaktivering av underenhet/vårdenhet involverar både HSA, kommun och regionen.

Hantering i Cosmic och HSA vid omorganisation (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Beställning Cosmic Link vårdenhet - blankett (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ny kopplad underenhet till befintlig vårdenhet

Om man t ex ska starta en ny kopplad underenhet inom kommunen (vårdenhet) så är flödet enligt checklista i Hantering i Cosmic och HSA vid omorganisation, se delar av den nedan:

 • Beställning av ny kopplad underenhet via epost:
  OmorgPJ@regionostergotland.se
 • Ifylld beställningsblankett hur IT-stöden ska konfigureras skickas senast 2 veckor innan önskat startdatum.
 • Regionen konfigurerar Cosmic inför driftstart och Kommunen säkerställer hantering av samordningsärenden.
 • Kommunen meddelar Regionen att den gamla kopplade underenheten kan inaktiveras i Cosmic.
 • Regionen inaktiverar kopplade underenheten så den inte är inloggningsbar.
 • Kommunen inaktiverar den gamla underenheten i nationella HSA.

Översikt över flödet vid ny vårdenhet

En ny kopplad underenhet eller vårdenhet (t ex en ny privat enhet som har uppdrag från kommunen) kan ibland tillkomma. Scenarion med ny vårdenhet kräver bra framförhållning, och innebär ofta en relativt stor arbetsinsats, se dokument:

Hantering i Cosmic och HSA vid omorganisation (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

 • Senast 3 mån innan driftstart: Kommunen fyller i beställningsblankett Beställning Cosmic Link vårdenhet, vilken ny vårdenhet som skapats samt planerat startdatum och beställningsblankett för uppdrag användarroll.
  Se Behörigheter och administration Journaportal kommun
 • Beställningsblanketterna skickas via e-post:
  OmorgPJ@regionostergotland.se
 • Regionen grundkonfigurerar Cosmic. Här sker en löpande kontakt mellan systemförvaltningen och kontaktpersoner på enheten. Vid behov arrangeras arbetsmöten.
 • Kommunen ser över behörigheter och uppdrag.
 • Kommunens lokala administratör genomför lokala anpassningar av Cosmic.
 • Kommunen säkerställer eventuell hantering av samordningsärenden.
 • Driftstart. Alla användare kan logga in på den nya enheten.

Avbeställning vårdgivare och/eller vårdenhet samt tillhörande uppdrag

Vid avbeställning använd samma blankett som vid beställning för enhet respektive uppdrag.