vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Support Journalportal kommun

Frågor och felanmälan gällande Cosmic, ROS och MittVaccin hanteras i första hand på lokal nivå inom den egna verksamheten. Den centrala supporten sköts via systemförvaltningen Patientjournalen, Region Östergötland.

Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt för snabbaste hantering. Vid felanmälan, när inträffade felet och har flera användare samma problem?

Kommun och privata vårdgivare med kommunavtal:

  1. Kontakta nyckelperson på den egna enheten.
  2. Nyckelpersonen kontaktar vid behov IT-ansvarig inom kommunen.
  3. Nyckelpersonen eller iT-ansvarig kontaktar systemförvaltningen i regionen, via Stöd- och service.
    Telefon: 010-103 60 00.

Vid problem att logga in i Citrix

Vid problem med att logga in via inloggningssidan trots att internetuppkoppling finns, kontakta Stöd och service-

Telefon: 010-103 60 00.

Vid problem med din behörighet kontaktar du din kommuns IT-administratör.