vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Cosmic Link

Cosmic Link är ett kommunikationsverktyg för samordnad vård- och omsorgsplanering mellan Region Östergötland (inklusive privata vårdgivare med avtal) och kommunerna.

Cosmic Link är en del av Patientjournalen Cosmic och startas via Journalportal. Information om hur användare inom kommun loggar in hittar du här.

Nyheter gällande alla Patientjournalens vårdsystem förmedlas via Informationsbrev Patientjournalen.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och riktlinjen Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen vård och sluten vård utgör grunden för Cosmic Link. Mer information om arbetsprocessen finns på sidan Samordnad vård- och omsorgsplanering.

Manualer

Cosmic Link- slutenvårdsprocessen Länk till annan webbplats. (allmänna delar som berör alla aktörer samt kapitel inriktade mot akutmottagning, slutenvård, öppenvård och kommun)

Cosmic Link - öppenvårdsprocessen Länk till annan webbplats.

Egenvårdsplan i Cosmic Länk till annan webbplats.

Samtycken i Cosmic Länk till annan webbplats. (riktlinje)

Status inför behovsbedömning Pdf, 356.9 kB.

Enhetskoppling Länk till annan webbplats.

Instruktion utökad läsbehörighet Länk till annan webbplats. (HSL-personal inom kommun)

Fraser

Eftersom fraser används av många användare i Cosmic så vill vi undvika förväxling av fraser och att namnet på frasen redan är inlagt. För att inte befintliga fraser ska påverkas så börjar alla fraser som ska användas i Cosmic Link börjar med link.

Fraser i Cosmic Link Länk till annan webbplats.

Kommunikationsvägar för information om Cosmic

Information som behöver förmedlas är bland annat driftinformation. Kommunikationsvägar om Cosmic hanteras på olika sätt inom Region Östergötland respektive kommunerna.

Inom Region Östergötland publiceras driftavbrott på intranätet - Driftstörningar Länk till annan webbplats..

Reservrutin vid driftstopp i Cosmic Länk till annan webbplats. (Dokumenta)

Kommun

Planerade driftavbrott publiceras på sidan Journalportal kommun

Vid behov förmedlas information från systemförvaltningen på via e-post. Kommunerna meddelar systemförvaltningen aktuella kontaktpersoner och e-postadresser som ska användas för informationsöverföring via e-postadress patientjournalen@regionostergotland.se. Därefter är det varje kommuns ansvar att förmedla informationen vidare inom organisationen och till eventuella privata vårdgivare med kommunala avtal.