vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Cosmic Link

Cosmic Link är ett kommunikationsverktyg för samordnad vård- och omsorgsplanering mellan Region Östergötland (inklusive privata vårdgivare med avtal) och kommunerna.

Cosmic Link är en del av Patientjournalen Cosmic och startas via Journalportal.

Logga in som användare inom kommun

Nyheter gällande alla Patientjournalens vårdsystem förmedlas via informationsbrev.

Informationsbrev Patientjournalen
Se relaterad information.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och riktlinjen Samordnad vård- och omsorgsplanering i öppen vård och sluten vård utgör grunden för Cosmic Link. Mer information om arbetsprocessen finns på sidan om samordnad vård- och omsorgsplanering.

Samordnad vård- och omsorgsplanering.

Manualer

Cosmic Link- slutenvårdsprocessen (Dokumenta) Länk till annan webbplats. (allmänna delar som berör alla aktörer samt kapitel inriktade mot akutmottagning, slutenvård, öppenvård och kommun)

Cosmic Link - öppenvårdsprocessen (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Egenvårdsplan i Cosmic (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Samtycken i Cosmic - riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Status inför behovsbedömning Pdf, 356.9 kB.

Enhetskoppling (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Instruktion utökad läsbehörighet (Dokumenta) Länk till annan webbplats.
För HSL-personal inom kommn.

Fraser

Eftersom fraser används av många användare i Cosmic så vill vi undvika förväxling av fraser och att namnet på frasen redan är inlagt. För att inte befintliga fraser ska påverkas så börjar alla fraser som ska användas i Cosmic Link börjar med link.

Fraser i Cosmic Link (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Driftinformation

Inom Region Östergötland publiceras driftavbrott på intranätet.

Driftstörningar (för dig med tillgång till Region Östergötlands intranät). Länk till annan webbplats..

Reservrutin vid driftstopp i Cosmic (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

För kommun publiceras planerade driftavbrott här på Vårdgivarwebben

Journalportal kommun

Vid behov förmedlas information från systemförvaltningen på via e-post. Kommunerna meddelar systemförvaltningen aktuella kontaktpersoner och e-postadresser som ska användas för informationsöverföring via e-post patientjournalen@regionostergotland.se

Därefter är det varje kommuns ansvar att förmedla informationen vidare inom organisationen och till eventuella privata vårdgivare med kommunala avtal.

Informationsbrev

I Patientjournalens Informationsbrev som publiceras 10 gånger per år finns information om kommande uppgradering, ny/förändrad funktionalitet, tips & trix och mycket mer.

Du hittar informationsbrevet i högerkolumnen på denna sida.