vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Utveckling och förbättring

Att använda ny kunskap och ständigt utveckla verksamheten är viktigt för att kunna erbjuda en vård av hög kvalitet till invånare i Region Östergötland.

Öka värde och kvalitet i vården

Våra sex principer för utvecklingsarbetet:

  • Vi utvecklar kvalitet tillsammans med invånvare och patienter.
  • Vi utvecklar kvalitet tillsammans med andra.
  • Vi är alla är en del i samma system.
  • Vi har förmåga till och systematik i utveckling.
  • Vi är utforskande, modiga och tillitsfulla.
  • Vi påverkar och påverkas av omvärlden och varandra.

Följ utvecklingsarbetet

Du som är medarbetare i Region Östergötland kan ta del av mer information om utvecklingsarbete i grupper på intanätet.

Funktionsområde utveckling - vision, målbild och startegi (intranät) Länk till annan webbplats.

Regionövergripande utveckling - pågående utvecklingsarbeten (intranät) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Robert RingUtvecklingsdirektör