vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tolk och översättningar

Information om beställning av tolktjänster och översättningar. Tolk kan innebära tolkhjälp för hörselskadade men också tolk för olika språk. I båda fallen har patienter rätt att få tolkhjälp via regionen ihop med sitt vårdbesök.