vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk

Här kan du som privatperson, vårdgivare, arbetsgivare eller myndighet beställa och avboka tolk från tolkcentralen i Region Östergötland.

Boka och avboka tolk

Du kan boka och avboka tolk från tolkcentralen via webbformulären ovan. Tänk på att beställa tolk så tidigt som möjligt. Ring vid beställning som ska utföras samma dag eller förmiddag nästkommande dag. Om besöket ställs in är det är viktigt att du meddelar det direkt.

Beställa språktolk

För akut beställning dagtid: 070-571 64 84

För akut beställning kväll och helg: 010-105 99 59

Telefon: 010-105 99 59

Telefontider:
Måndag till torsdag, klockan 9.00-11.00 och 13.00-15.00.
Fredag, klockan 13.00-15.00.

Bildtelefon: tolkcentralen.ostergotland@ectalk.se

E-post: tolkcentralen@regionostergotland.se

Tolkmetoder

I Region Östergötland erbjuder tolkcentralen följande tolkmetoder:

  • Teckenspråkstolkning
  • Dövblindtolkning
  • TSS-tolkning (tecken som stöd)
  • Skrivtolkning
  • Taltjänsttolkning

Tolkcentralen har också ett dövteam som vänder sig till teckenspråkiga personer i Östergötland.