vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tillgänglighet på webbplatsen

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna i samråd med våra redaktörer och tekniska leverantör. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan så meddela oss genom att skicka e-post till webb@regionostergotland.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 februari 2024.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa element och text visas inte korrekt vid extrem förstoring av texten (från 150-200 procent) på små skärmar i stående läge. Detta kan påverka personer med synnedsättning som har behov av förstora texten.
  • Videoklipp saknar transkriberat innehåll inklusive komplettering med ljudbeskrivning. Personer som har helt eller delvis ingen syn eller helt eller delvis ingen hörsel får problem att ta del av det fullständiga innehållet.

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

  • Vissa videoklipp saknar textning. Personer som har helt eller delvis nedsatt hörsel kan inte ta del av det fullständiga innehållet.
  • Det finns dokument och blanketter, i pdf- och wordformat, som inte är tillgänglighetsanpassade.

Tekniska hjälpmedel

Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel utvärderas och deklareras av vår leverantör.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Det finns dokument och blanketter, i pdf- och wordformat, som inte är tillgänglighetsanpassade. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att tillgänglighetsanpassa alla dokument som finns i Region Östergötlands organisation.

Hur vi testat webbplatsen

  • Vi har gjort en manuell självskattning (intern testning) av webbplatsen. I det arbetet har vi använt en dator med operativsystemet Windows 10 som tillhandhålls av Region Östergötland.
  • I arbetet har vi använt Google Chrome och tredjepartverktyg tillägget Wave och Webdeveloper och bookmarklets för ”text spacing” och ”tangentbordsnavigation”.
  • Simulerad liten skärm 320 pixlar bred Iphone 5/se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 augusti 2023.


Senast uppdaterad

Kontakt

Om du har frågor eller upplever någon del av webbplatsen som otillgänglig, skicka e-post till webb@regionostergotland.se

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.